Zdokonaľte svoj prejav: pozor na chyby tela

Bez slovMáte pre svojho nového obchodného partnera pripravenú skvelú ponuku a chcete, aby bol aj váš telesný prejav perfektný? Stačí, keď sa naučíte pár základných pravidiel, ktorými zamedzíte, aby ste pri svojom prejave vyzerali nervózne alebo nedôveryhodne.

Ako spoznáte záujem poslucháčov o váš prejav?
Pnutí rúk, hranie sa s ceruzkou, alebo majú nohy krížom. To všetko sú prvky, ktoré o vás negatívne vypovedajú. Ak sa ich zbavíte, budete vyzerať odvážnejšie a dôveryhodnejšie. Obe tieto vlastnosti sú dôležité ako pri prejave človeka, ktorý chce obhájiť ponuku svojej firmy rovnako tak ako pre toho, kto chce potrebne prezentovať na porade výsledky svojej divízie.

Ktorých negatívnych prejavov sa vyvarovať a ako na ne?
Dokreslite svoje slová rukami
Práve ruka býva jedným z prvých zásadných ukazovateľov o novom človekovi. Reč je samozrejme o podaní ruky. O tom, ako správne podať ruku, si môžete prečítať TU.

Ale nejde len o samotné podanie ruky. To, ako máte ruky položené na stole, či si v priebehu diskusie hráte s prstami, či si ruky pnete, či ich máte zopäté, klepete si rukou do stehna, alebo či sa ruky hrajú s ceruzkou, s vlasmi atď.. To všetko o vás vypovedá. A vyššie uvedené aktivity dokonca vypovedajú všetky negatívne. Dávate totiž nimi najavo neistotu, nervozitu, vašu neprítomnosť v diskusii.

Ako teda správne zaobchádzať s rukami v priebehu diskusie?   Ak sedíte a počúvate prejav niekoho druhého, nechajte ruky voľne ležať na stole, dlaňami smerom nadol alebo na hrane dlaňou, prsty mierne pokrčené.

Určite si nehrajte s perom, s papiermi na stole, alebo s inými vecami.

Ak nebudete sedieť pri stole, ale na stoličke voľne v priestore miestnosti, potom nechajte ruky voľne ležať na svojich stehnách, najlepšie dlaňami nadol alebo nadol chrbtom dlane. Každú ruku samozrejme osobitne na jednej nohe.

Ak vám takáto poloha rúk príde neprirodzená, maximálne spojte ruky dotykom konca prstov, prípadne prstami prekrížte v posledných článkoch prstov.

V prípade, že stojíte, nechajte ruky voľne visieť vedľa tela, vyvarujte sa všetkým tzv. zámkom v podobe skríženia rúk na hrudi, zovretiu dlaní apod.. Takáto situácia napovedá o určitej uzavretosti voči tomu, kto k vám hovorí a voči téme jeho prejavu.

Ak budete naopak vy hovoriť k poslucháčovi (alebo poslucháčom), nenechávajte ruky len tak voľne ležať, ale je veľmi dobré, ak sa ich naučíte názorne využívať.

Vaše ruky by mali predstavovať akúsi pohyblivú pomôcku, ktorá dotvorí váš aktívny prejav. Naznačujú pohyb, o ktorom hovoríte, veľkosti záležitostí, o ktorých hovoríte, ukazujte na flipchart s grafmi, ktorý používate pri prezentácii apod..

Ak sa budete na „prácu“ rúk pri prezentácii alebo diskusii sústrediť, čoskoro si na ich pomoc zvyknete a budete ich týmto spôsobom využívať úplne samozrejme.

Rec tela--Nájdite si stabilnú, ale dostatočne pohodlnú pozíciu
Nielen ruky vás môžu pri dôležitej diskusii alebo prezentácii „zradiť“.

Postavenie vašich nôh a pohyby s nimi môžu svedčiť o vašom momentálnom psychickom stave. Pamätajte si, že by vám nohy mali byť, či už v sede alebo postojačky, pevnou oporou.

Ak sedíte, mali by sa vaše chodidlá dotýkať podlahy celou svojou plochou, kolená nechajte prirodzene ďaleko od seba (nenechajte nohy príliš roztiahnuté od seba, ani sa nesnažte sa mať zovreté pevne pri sebe), medzi stehnom a lýtkom každej nohy by ste mali zvierať približne pravý uhol. Jeho veľkosť sa však môže odvíjať od výšky sedačky, ktorú často nemôžete ovplyvniť.

Ak pri diskusii alebo prezentácii stojíte, snažte sa hneď od začiatku nájsť takú polohu nôh, v ktorej sa jednak budete cítiť dostatočne stabilne, ale jednak aj takú polohu, ktorá vám bude pohodlná.

Ak by ste sa mali sústrediť na to, že vás napríklad jedna z nôh vďaka pozícii bolí, mohlo by sa to prejaviť na vašom hovorenom prejave, prípadne na vašom výraze tváre.

Stojte oboma chodidlami na podlahe, nohy nechajte ľahko prepnuté, prípadne jednu mierne pokrčenú. Neprenášajte váhu z jednej nohy na druhú príliš často.

Či už budete sedieť, alebo štát, nechajte svoje nohy rozhodne v pokoji. Nekývajte s nimi do strán, netraste s nimi, ani si nepodupávajte, nevŕtať chodidlom po podlahe. Sú to v prípade nôh asi najčastejšie pohyby, ktorých sa treba vyvarovať.

Trup radšej pekne v pokoji
Ak vás práve napadla otázka „ruky a nohy, to je pekné, ale ako je to s držaním tela“. Pýtate sa správne.

Rovnako celým telom môžete napáchať mnoho chýb, ktoré vás pred obchodným partnerom či poslucháčmi vašej prezentácie zhodí. O aké chyby, že sa to ide?

Mnoho ľudí sa vo vypätých chvíľach vrtia na stoličke, pohupujú telom, nesedia na stoličke rovno, ale podsadene a sú ohnutí nad stôl.

Poslednými dvoma variantmi sa potom nielen zle prezentujú a odkrývajú svoju neistotu a nestabilitu, ale navyše si aj ničia chrbticu.

Ak sa pozrieme najprv na vašu správnu polohu trupu v sede, ktorá by mala dať najavo vašu sebaistotu a vyrovnanosť, mali by ste sedieť kolmo k podložke, teda k sedáku stoličky. Chrbát majte opretý celou plochou, ktorú vám umožňuje operadlo. O tom, ako by ste mali mať v sedacej polohe umiestnené nohy, sme si už povedali vyššie.

Reč tela – odhaľte pozíciu poslucháča
V daný moment sme si naznačili základné postavenie nôh, rúk a trupu, ktoré vás ako celok prezentuje ako vyrovnaného človeka bez známok nervozity.

Avšak telo môže pracovať aj kladne tak, že vysiela poslucháčom smerom k diskusii (konkrétne prejavu toho druhého) pozitívne signály. Poďme sa pozrieť, čo môžu niektoré z nich napovedať. Pomôžu vám chápať druhých, ale aj vám pomôžu s nimi pracovať vo vašom prípade smerom k druhým.

Ak k niekomu hovoríte a hrá sa s hodinkami, so šperkmi, alebo sa pozerá inam ako na vás, môžete predpokladať jeho nezáujem o vaše slová, o tému, ktoré mu prezentujete. Rovnako tak, keď si maľuje na papier.

Naopak, jeho záujem je možné jednoducho vycítiť, ak sa pohráva s bradou, má podopretú hlavu a ukazovákom si pritom mieri k uchu. Aj jeho naklonená hala do strany vypovedá o jeho zaujatí pre vaše slová. Ak si potom trie špičku nosa, alebo si ju škriabe, hovorí to o jeho zamyslení sa o čom hovoríte.

V prípade, že má človek, ktorému prezentujete informácie, obe ruky vo vreckách, napovedá to o jeho opovrhnutí vami, ak má hlavu ľahko predklonenú vpred, očakávajte od neho útočnú odozvu.

Tiež privreté oči charakterizujú jeho nesúhlas a prípravu na útok. Samozrejme podobných vysvetlení telesných postojov tzv. reči tela je ďaleko viac, ale naznačili sme si aspoň tie najvýraznejšie.

Skúste sa niekedy schválne zamerať na telesné prejavy ľudí, s ktorými priamo vy komunikujete, alebo ktoré vidíte komunikovať napríklad v televízii.

Tým, že si budete všímať ich chyby a neverbálnu reakciu na vaše slová alebo správanie, ktoré sme si vyššie naznačili, si budete uvedomovať chyby vlastné a bude sa vám tak lepšie pracovať na ich odstránení.

ZDROJ: www.ona.idnes.cz