Ako pracovať menej a zvládnuť viac

pracu zvládamKaždý deň bojujeme s plnením termínov a položiek na svojich zoznamoch úloh. Ako dosiahnuť to, aby sme pracovali menej a zvládali viac? Ak si prácu a čas správne naplánujeme, môžeme byť podstatne príjemnejšími a spokojnejšími spoločníkmi a kolegami.

Plánujte a určujte si priority. Zoraďte si svoje denné úlohy a priraďte im určitý čas. Prestaňte neustále kontrolovať e-mail a vyvarujte sa aj ďalších vyrušovaní, kým nedokončíte úlohu, ktorú ste si vytýčili.

Nepreťažujte sa. Pri zostavovaní svojho denného rozvrhu počítajte aj s prestávkami, voľným časom, časom potrebným pre projekty, ktoré sa pretiahnu atď.

Delegujte. Aj je to možné, delegujte úlohy ľuďom okolo seba. Naučte sa dôverovať schopnostiam druhých.

Sústreďte sa len na jednu úlohu naraz. Nenechajte sa rušiť inými vecami. Venujte všetku svoju energiu a čas tomu, čo práve robíte.

Majte správny postoj. Ak začnete deň s úvahou, že nemôžete splniť všetko, čo máte, pravdepodobne to nesplníte. Miesto toho si preto hovorte, že nesmiete otáľať so začatím konkrétneho projektu a tešte sa, že tomu venujete maximálne úsilie.

ZDROJ:  www.educity.cz