Pracovný pohovor 3. – Prvý dojem – nezanedbateľná časť prípravy na stretnutie

Pri výberovom konaní, na obchodnej schôdzke, pri rokovaní s novým zákazníkom – skrátka vždy, keď sa stretávate v pracovnom kontakte s niekým neznámym, je dôležitý prvý dojem. Na to, aby si ľudia urobili prvý dojem, ľuďom stačí veľmi krátky čas, a preto ich musíte zaujať alebo aspoň neodradiť hneď. 80% úspechu je práve v kvalitnej … Continue reading „Pracovný pohovor 3. – Prvý dojem – nezanedbateľná časť prípravy na stretnutie“

Pracovný pohovor 2. – S čím je potrebné počítať na pracovnom pohovore, aby ste aj tu dodržali spoločenskú etiketu

Prijímací pohovor sa môže odohrávať v zasadacej miestnosti alebo v kancelárii osoby, ktorá pohovor vedie. Vždy by sa malo jednať o uzavretý priestor, v ktorom nie sú prítomní ďalší ľudia, ktorí sa pohovoru nezúčastňujú. Nemali by vás taktiež rušiť telefóny a aj váš mobilný telefón by mal zostať vypnutý. Ak si máte sadnúť za veľký … Continue reading „Pracovný pohovor 2. – S čím je potrebné počítať na pracovnom pohovore, aby ste aj tu dodržali spoločenskú etiketu“

Životopis 9. – Sprievodný list k životopisu, ako ho písať a čoho sa vyvarovať

Ako nepísať prvý odstavec Vážený pán Konečný, moja študentská skúsenosť z letnej brigády u firmy TRALA mi umožní porozumieť oveľa lepšie dennému fungovaniu veľkej potravinárskej spoločnosti. Už mám čiastočné skúsenosti z jednodňových stáži v rôznych firmách v oblasti služieb a výroby. Hoci išlo o menšie úlohy, ktoré som mal na starosti, dokázal som dobre zvládnuť … Continue reading „Životopis 9. – Sprievodný list k životopisu, ako ho písať a čoho sa vyvarovať“

Životopis 8. – Príklad sprievodného listu k životopisu – sprievodný list absolventa

Sprievodný list absolventa k životopisu Pán Peter Kováč BLESK, a.s. Pražská 49 Bratislava Vážený pán Kováč, domnievam sa, že moje obchodné skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia veľmi dobrého kandidáta na pozíciu investičného makléra vašej spoločnosti. Práve som dokončil magisterský stupeň štúdia ekonómie so zameraním na obchod a marketing. Počas štúdia som pôsobil ako … Continue reading „Životopis 8. – Príklad sprievodného listu k životopisu – sprievodný list absolventa“

Životopis 7. – Príklad sprievodného listu k životopisu – Referenčný sprievodný list

Referenčný sprievodný list k životopisu Pán Peter Kováč Agentura, a.s. Pražská 49 Bratislava Vážený pán Kováč, pani Jana Veselá, výkonná riaditeľka agentúry Eleanora mi odporučila, aby som Vás kontaktoval vo veci otvorenej pozície PR Špecialista u vašej spoločnosti. Ako redaktor Závažných listov som rozvinul svoj novinársky talent a skúsenosti. Kolektív Závažných listov je úzky, preto … Continue reading „Životopis 7. – Príklad sprievodného listu k životopisu – Referenčný sprievodný list“