Etiketa a etika nosenia rúšok.

Dnes ráno počuť štebot vtákov, autá sa ojedinele preženú hlavnou ulicou. Niečo sa zmenilo.

Ľudia s prekrytými tvárami oživujú prázdne ulice. Ostatní ostali doma  so svojimi deťmi, svojim tichom, starosťami, či strachom.

Pán kráľovský vírus nám spomalil čas, aby sme sa zastavili, povšimli si, že čosi v krajine sa udialo, zakvitli stromy a sú  takmer umeleckým dielom. Takmer s určitosťou dodajú našim dňom hĺbku.

Začali sme viac sledovať veci, okolnosti, hodnoty, svoje deti, seba a iných. Za rúškami schovávame tváre a oči sú jedinou stopou našej jedinečnosti.

Poznáme sa cez iskru v oku? Mohli by sme tak riskovať a vybrať si podľa nich svojho partnera? Veď práve tie sú bránou do našej  duše.

Kostoly nám odrazu nedávajú odpoveď na bezpečnosť a veľkosť viery. Nie budova, ale mi sa stávame chrámom skutočnej viery, kdekoľvek som a čokoľvek robím. Sme nositeľmi láskavosti, empatie, alebo hrubosti a egocentrizmu?  

Dokážeme naoko krásne umelé tváre s nalepenými mihalnicami a napichanými perami, drahé šaty a dokonalé účesy vymeniť za krásne a láskavé skutky?

Už nemusíme cestovať na koniec sveta, aby sme našli samých seba. Odrazu sú malicherné úspechy tohto sveta.

Asi mnohých sklamem, ale večne sa žiť nedá, večná zostane duša, ktorá sa každým uvedomením, či skutkom, posúva o schod vyššie, alebo nižšie. Robíme veci NAOZAJ, alebo  AKOŽE?

Za meditáciu možno považovať každú prácu, alebo činnosť, ktorú robíme absolútne…s nasadením celého svojho  JA, celej svojej ľudskosti, empatii a láskavosti.

Etika a etiketa správania sa voči inej ľudskej bytosti, zvyšuje  našu duchovnú úroveň .  

Ochota chrániť toho druhého bez toho, že mám k nemu osobný vzťah, zvyšuje uvedomelosť Spoločenstva, ako takéto je azda aj cestou  akejsi morálnej záchrany.

Zmení kúsok látky zvaný rúško naše správanie aj potom, keď všetko skončí? Zmení náš postoj voči hodnotám, voči krajine, alebo zostane nepovšimnutý?

Príroda je absolútne múdra v svojej jemnosti, rôznorodosti a ohromnej sile, nedokážeme nad ňou vyhrať svojou hrubosťou a bezohľadnosťou.

V poslednej dobe ma naozaj rúška na tvárach ľudí potešili, svedčí to o niečom, čo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze sveta, etiketa správania sa v tomto čase má zvlášť veľký význam.                 

Mgr.art Jana Bialová