Etika v pedagogike

Pedagóg verzus žiak, alebo človek a človek. Ja, ako pedagóg môžem s rukou na srdci prehlásiť, že každé dieťa, ktoré mojím životom prešlo, bolo jedinečné. Každé so svojim jedinečným príbehom, smútkom, túžbami, či snami.

Aká je skutočná úloha pedagóga v živote dieťaťa?
 
Existujú deti s očami starca, často sa hovorí o indigových, dúhových, či krištáľových deťoch. Tieto deti sa prejavujú  tým, že máte pocit, že ich poznáte odjakživa. Trpia akýmisi zvláštnymi chorobami, ktoré sa nelepšia klasickou medicínou.
 
Často majú problémy v kolektívoch, kde sa nevedia zaradiť pre svoju odlišnosť nazerania na svet. Často sa stáva, že sa uzatvárajú pred svetom.
 
V ich prítomnosti však nadobúdam pocit absolútneho pokoja a presvedčenia, že chápu veci viac než je možné pochopiť logickým myslením.
 
Stelesňujú bezhraničný súcit a pochopenie. Pre ich extrémnu krehkosť je ich liečba málo účinná. Pre svoju jemnosť vnímania dokážu vnímať bolesť a utrpenie iných.
 
Nezriedka vidia veci medzi nebom a zemou. Takých detí som mala niekoľko. Napriek tomu, že sa navzájom nepoznali  ich opis zvláštnych javov a videnia bol takmer totožný…
 
Pokiaľ takéto deti potrebujú zregenerovať uzatvoria sa a často prestanú komunikovať so svojim okolím. Je nevyhnutné,  takéto dieťa spoznať a identifikovať jeho potrebný priestor, v ktorom sa dokáže cítiť neohrozene a útulne.
 
Neraz sa stáva, že v prítomnosti týchto detí prestane fungovať elektronika, dokážu zlepšiť životy iných k lepšiemu, prejavujú sa pokojom v nepriaznivých situáciách.
 
Majú vyváženú pravú a ľavú hemisféru a vysokú inteligenciu. Rozmýšľajú omnoho rýchlejšie, ako  dospelí. Ich silná intuícia a vnímanie je často využívané s absolútnou samozrejmosťou.
 
Neznášajú pravidlá a škatuľkovanie. Ich zmýšľanie nemá hranice, ani obmedzenia. Nechápu nehumánnosť. Milujú vodu v akejkoľvek podobe. Majú vlastný názor a neboja sa ho prezentovať.
 
Je nesmierne ťažké a nesmierne nádherné byť  kvalitným pedagógom. To, ako sa ním stať je dané azda len poslaním robiť toto povolanie rád. Žiadne príručky, tabuľky a teórie nedajú skutočný návod, ako byť  kvalitným pedagógom.
 
Takmer vždy je to o intuícii a improvizácii voči osobnosti  takéhoto dieťaťa. Jeho objavný a inovatívny charakter môže byť prínosom pre samotného pedagóga.
 
Učiteľ  je v určitom zmysle žiakom a žiak učiteľom. Rozdiel je len v dátume narodenia. Vysoká inteligencia nie je priamo úmerná múdrosti. Múdrosť je osobná cesta človeka, smerujúcemu k dobru.
 
Vysoké IQ nemusí človeku zaručovať aj skutočnú múdrosť. Tá totiž nemá nič spoločné s titulmi, ani nadobudnutým množstvom informácií.
 
Múdrosť sa často definuje, ako schopnosť pochopiť zmysel života a poznania. Je upokojujúca, skromná, láskavá, duša sa v nej rozvíja, ako nádherný kvet. Obsahuje akýsi vesmírny pokoj a pochopenie, že aj my sme jeho súčasťou.
 
Úloha pedagóga je nasmerovanie dieťaťa na túto cestu skutočného a zaujímavého hľadania samého seba. Azda iba takýto druh pokory na oboch stranách tak dáva priestor, aby sa vyvíjali obe strany.
 
Aby sa samotný vývoj poznania stal úžasnou hrou, kedy obe  duše, duša pedagóga aj žiaka, v podstate získavajú. Môžu tak byť cestou k zdokonaleniu a posilneniu seba samých.
 
Hovorí sa, že iba vnútorne krásny človek dokáže uvidieť , pocítiť a prežiť krásne veci. 
 
Mgr.art Jana Bialová