Pracovný pohovor 3. – Prvý dojem – nezanedbateľná časť prípravy na stretnutie

Pri výberovom konaní, na obchodnej schôdzke, pri rokovaní s novým zákazníkom – skrátka vždy, keď sa stretávate v pracovnom kontakte s niekým neznámym, je dôležitý prvý dojem. Na to, aby si ľudia urobili prvý dojem, ľuďom stačí veľmi krátky čas, a preto ich musíte zaujať alebo aspoň neodradiť hneď. 80% úspechu je práve v kvalitnej … Continue reading „Pracovný pohovor 3. – Prvý dojem – nezanedbateľná časť prípravy na stretnutie“

Pracovný pohovor 2. – S čím je potrebné počítať na pracovnom pohovore, aby ste aj tu dodržali spoločenskú etiketu

Prijímací pohovor sa môže odohrávať v zasadacej miestnosti alebo v kancelárii osoby, ktorá pohovor vedie. Vždy by sa malo jednať o uzavretý priestor, v ktorom nie sú prítomní ďalší ľudia, ktorí sa pohovoru nezúčastňujú. Nemali by vás taktiež rušiť telefóny a aj váš mobilný telefón by mal zostať vypnutý. Ak si máte sadnúť za veľký … Continue reading „Pracovný pohovor 2. – S čím je potrebné počítať na pracovnom pohovore, aby ste aj tu dodržali spoločenskú etiketu“

Pracovný pohovor 1. – Otázky, ktoré môžete položiť pri osobnom pohovore – interview – pracovnom pohovore

Posledná fáza interview je nemenej dôležitá než predchádzajúcich už tak dosť vyčerpávajúcich mnoho desiatok minút. Nepoľavujte! Vaše hodnotenie bude totiž obsahovať aj názor personalistu na vašu motiváciu – mieru záujmu o danú pozíciu. Nezahoďte šancu slovami „v túto chvíľu ma nenapadá žiadna otázka“ alebo „myslím, že nepotrebujem nič ďalšie vedieť.“ V každom prípade MUSÍTE položiť … Continue reading „Pracovný pohovor 1. – Otázky, ktoré môžete položiť pri osobnom pohovore – interview – pracovnom pohovore“

Firemná kultúra alebo do akej firmy sa hodíte

Firemná kultúra daného zamestnávateľa bude totiž do veľkej miery ovplyvňovať vašu spokojnosť v zamestnaní a stotožnenie s firmou, v ktorej pracujete. Čo vlastne je firemná kultúra? Je to súhrn všetkých faktorov, ktorými sa firma prezentuje zvonka i vo vnútri, sú to hodnoty, ktoré daný zamestnávateľ uznáva a presadzuje a v neposlednom rade aj spôsob, ktorým … Continue reading „Firemná kultúra alebo do akej firmy sa hodíte“

Životopis 9. – Sprievodný list k životopisu, ako ho písať a čoho sa vyvarovať

Ako nepísať prvý odstavec Vážený pán Konečný, moja študentská skúsenosť z letnej brigády u firmy TRALA mi umožní porozumieť oveľa lepšie dennému fungovaniu veľkej potravinárskej spoločnosti. Už mám čiastočné skúsenosti z jednodňových stáži v rôznych firmách v oblasti služieb a výroby. Hoci išlo o menšie úlohy, ktoré som mal na starosti, dokázal som dobre zvládnuť … Continue reading „Životopis 9. – Sprievodný list k životopisu, ako ho písať a čoho sa vyvarovať“