Pracovný pohovor 1. – Otázky, ktoré môžete položiť pri osobnom pohovore – interview – pracovnom pohovore

Interwiew 3Posledná fáza interview je nemenej dôležitá než predchádzajúcich už tak dosť vyčerpávajúcich mnoho desiatok minút. Nepoľavujte! Vaše hodnotenie bude totiž obsahovať aj názor personalistu na vašu motiváciu – mieru záujmu o danú pozíciu. Nezahoďte šancu slovami „v túto chvíľu ma nenapadá žiadna otázka“ alebo „myslím, že nepotrebujem nič ďalšie vedieť.“ V každom prípade MUSÍTE položiť nejakú relevantnú otázku! Ak nechcete nič vedieť, zrejme nemáte o prácu záujem.
Vytvorte si dostatočné vedomostné zázemie!

Prejdite si webové stránky spoločnosti, prečítajte si výročnú správu, nájdite si na internete pomocou vyhľadávača rôzne súvisiace informácie.

Dostaňte sa do problematiky týkajúcej sa samotnej profesie aj odvetvia, v ktorom firma pôsobí.
Nepýtajte sa na veci, ktoré sú bežne dostupné na firemných webových stránkach či v inej firemnej literatúre alebo sú všeobecne známe. Nevracajte sa k námetom, o ktorých bola už reč. NIKDY sa nepýtajte na plat!

Premyslite si otázky už počas prípravy na interview. Vytvorte si „batériu“ otázok a použite tie, ktoré najlepšie zapadnú do doterajšieho priebehu interview.
Vyberte si z nasledujúcich námetov:

1. Môžete mi popísať typický deň človeka na danej pozícii?
2. Aké sú hlavné úlohy, ktoré stoja pred človekom, ktorý na danú pozíciu nastúpi?
3. Aké sú očakávania a ciele, ktoré by mali byť na danej pozícii dosiahnuté?
4. Ako budem hodnotený / a?
5. Môžete mi popísať firemnú kultúru a štýl riadenia v spoločnosti?
6. Aké sú hlavné hodnoty spoločnosti? Existuje tu nejaký Kódex napr. ..?
7. Aké možnosti ďalšieho rastu sa otvárajú pri tejto pozícii?
8. Ako je pozícia a dané oddelenie začlenené do celkovej organizačnej štruktúry?
9. Prečo ste Vy začal / a pracovať pre túto firmu? (trochu osobná otázka voľte len, ak cítite, že je to vhodné)
10. Aké sú ďalšie rozvojové plány spoločnosti?
11. Prečo je táto pozícia voľná?
12. Mal / a by som ešte niečo doplniť, je niečo, čo by som mal / a urobiť, aby som Vás presvedčil / a, že som správny kandidát? (referencie, ukážky prác, doklady …, posilňujete dojem motivovaného človeka)
13. Aký bude ďalší postup výberového konania?

Uzavrite interview záverečným zhrnutím. Potom, čo vyčerpáte svoje otázky použite napríklad podobne znejúce vyhlásenie: „Z toho, čo bolo povedané a čo o spoločnosti viem, som presvedčený / a, že môžem ponúknuť ideálnu kombináciu kvalifikácie a skúseností a byť pre vašu firmu prínosom. Z mojich skúseností viem, že som schopný / na rýchlej adaptácie a som si istý / a, že sa rýchlo stanem platným členom tímu. „Záver interview patrí dohode o spôsobe vyrozumenia a kontrole kontaktných údajov.

1 thought on “Pracovný pohovor 1. – Otázky, ktoré môžete položiť pri osobnom pohovore – interview – pracovnom pohovore”

Comments are closed.