Smútočné príhovory, prejavy * Prejav nadriadeného nad hrobom mladého spolupracovníka

Milá pani Valterová! Milá Sabina a Kristián! Vážení príbuzní, drahí spolupracovníci! Vo svojich veku dvadsiatich ôsmich rokoch bol náš spolupracovník Michal Valter tragickým spôsobom vytrhnutý zo stredu svojej mladej rodiny. Vy, vážená pani Valterová, strácate milovaného muža, s ktorým ste bola oddaná až päť rokov. Teraz celú ťarchu starostlivosti o rodinu ponesiete sama. Všetky rozhodnutia budete … Continue reading „Smútočné príhovory, prejavy * Prejav nadriadeného nad hrobom mladého spolupracovníka“

Smútočné príhovory, prejavy * Prejav nad hrobom priateľa

Drahí priatelia! Odišiel nám – a čo je najbolestnejšie – bez rozlúčenia. Mali sme si toho ešte veľa čo povedať, ako vždy, keď sme boli spolu. „Ešte spolu budeme veľa hovoriť“, hovoril nejaký hlas vo mne. Odišiel príliš skoro, aspoň pre mňa. Ako to posudzuje on, nevieme. O cieli jeho cesty nevieme my vôbec nič. … Continue reading „Smútočné príhovory, prejavy * Prejav nad hrobom priateľa“

Smútočné príhovory, prejavy * Kolegovia sa lúčia so spolupracovníčkou

Milý pán Hofman! Vy a celá vaša rodina ste utrpeli veľkú stratu. Musíte sa rozlúčiť so svojou ženou a matkou vášho dieťaťa. Zostanete s dcérou sami. Odteraz musíte na seba vziať starosť o domácnosť aj výchovu svojej dcéry. Vaša Michaela je síce rozumné dievčatko, ktoré už mnohé práce zastane sama a navyše, ako som počul, stojí … Continue reading „Smútočné príhovory, prejavy * Kolegovia sa lúčia so spolupracovníčkou“

Smútočné príhovory, prejavy * Prejav priateľa pri hrobe mladíka, ktorý odišiel zo sveta dobrovoľne

Drahí smútiaci! Chcel by som vám vyjadriť svoju sústrasť. Peter zvolil dobrovoľne iný život, život, ktorý je nám zatiaľ neznámy. Často sa zapodieval týmto „iným“ životom a na tunajší život sa díval len ako na prechodnú stanicu k niečomu novému. Smrť pre neho nebola zlá, lebo si bol istý, že život i smrť jedno sú, … Continue reading „Smútočné príhovory, prejavy * Prejav priateľa pri hrobe mladíka, ktorý odišiel zo sveta dobrovoľne“

Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.

Často sa ľudia pýtajú, ako by mal byť napísaný stručný text smútočnej Kondolencie. Dostávame sa do situácie, že dostaneme smútočné oznámenia o smrti človeka, ktorého poznáme len vzdialene, ale rodine by sme predsa radi prejavili sústrasť. Ako stručne formulovať slová. Je vhodné použiť predtlačenú smútočnú Kondolenciu? Stačí sa len podpísať? Vždy záleží na okolnostiach, na … Continue reading „Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.“