Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.

SviečkaČasto sa ľudia pýtajú, ako by mal byť napísaný stručný text smútočnej Kondolencie. Dostávame sa do situácie, že dostaneme smútočné oznámenia o smrti človeka, ktorého poznáme len vzdialene, ale rodine by sme predsa radi prejavili sústrasť.
Ako stručne formulovať slová. Je vhodné použiť predtlačenú smútočnú Kondolenciu? Stačí sa len podpísať?

Vždy záleží na okolnostiach, na našom zmysle pre osobitosť a tiež na tom, ako blízko sa poznáme s rodinou zosnulého. Ťažko možno uvádzať univerzálny text, mal by však obsahovať vyjadrenie našich pocitov, teda najmä ľútosti nad stratou človeka, a tiež osobný odkaz pozostalým.

Z tohto dôvodu nie je príliš vhodné len podpísať predtlačený text.
Každý, kto dostane parte, prejavuje stručným, ručne písaným listom sústrasť. Je tiež možné vykonať sústrastné návštevu alebo kondolovať osobne pred obradom alebo po obrade spravidla do dvoch týždňov po pohrebe. Stačí len prosté, jednoduché slová.

Písomnú kondolencie pošleme tak, aby prišla v deň pohrebu. Používa sa výlučne bieleho listového papiera a nepripisujú sa žiadne iné oznámenia.

Tiež sa môže použiť krátka kondolencia prostredníctvom telegramu. Úplne nevhodné je kondolovať telefonicky.

Pri účasti na pohrebe sa osobne kondoluje pozostalým. Ako prejav sústrasti veľakrát stačí jednoduché podanie ruky bez slov.

Je však úplne neprípustné hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú tejto smutnej udalosti.

Dodajme ešte, že ako pri všetkom, aj v tomto prípade platí primeranosť, že stručnosťou a zjavnou empatiou docielime viac, ako zbytočnou výrečnosťou alebo prehnanou hystériou.
   
Vzory kondolenčného textu, listu

 • Úprimnú sústrasť.
 • Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
 • Odišiel človek, na ktorého ste sa mohli spoľahnúť a len čas môže zoceliť tak veľkú ranu. I keď telo je mŕtve, obraz vo vašich dušiach zostáva. Prajeme Vám, aby ste čoskoro prekonali pre vás aj veľkú životnú stratu.
 • Cítime s Vami v týchto ťažkých chvíľach. 
 • Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť. 
 • Pohaslo slnko, na večnosť išlo spať … Úprimnú sústrasť. 
 • Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý s Tebou (Vami) v túto bolestnú chvíľu cítime. 
 • Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. 
 • Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku. 
 • Ťažko sa s Tebou lúči, ťažké je bez Teba žiť, láska však smrťou nekončí, v srdci Ťa stále budeme mať. 
 • Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený. Úprimnú sústrasť. 
 • Života iskra v diaľke teraz zhasína, však jej teplé svetlo nám v mysliach a srdciach bude tepať a tlie ďalej a raz, hoci bol by to ani najmenší plamienok, rozpáli sa a teplom svojím nás opäť zahreje. 
 • Odišiel si, ako si to osud prial, v našich srdciach a spomienkach zostávaš ďalej. Roky plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť nedá zabudnúť.
 • Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy predobré srdce. Očami sa už nepozrieš, teraz pokojným spánkom odpočívaš. Utíchlo srdce, zostal len žiaľ, ten, kto Ťa miloval, spomína ďalej.

ZDROJ: www.zbynekmlcoch.cz  FOTO: www.bigfoto.com

3 thoughts on “Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.”

 1. „ZAPADLO SLNKO NIEKDE V DIAĽKE,ČAS SPOMALIL SVOJ BEH…SRDCE,KTORE SME TAK MILOVALI,DOBILO A OPUSTILO TENTO SVET…

 2. Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený. Prijmite našu úprimnú sústrasť

 3. Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený. Úprimnú sústrasť.

  Daša,Jozef,babka

Comments are closed.