Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.

Často sa ľudia pýtajú, ako by mal byť napísaný stručný text smútočnej Kondolencie. Dostávame sa do situácie, že dostaneme smútočné oznámenia o smrti človeka, ktorého poznáme len vzdialene, ale rodine by sme predsa radi prejavili sústrasť. Ako stručne formulovať slová. Je vhodné použiť predtlačenú smútočnú Kondolenciu? Stačí sa len podpísať? Vždy záleží na okolnostiach, na … Continue reading „Etiketa a kondolencia. Ako správne kondolovať a vzor kondolenčných textov.“