Pracovný pohovor 3. – Prvý dojem – nezanedbateľná časť prípravy na stretnutie

Prvý dojemPri výberovom konaní, na obchodnej schôdzke, pri rokovaní s novým zákazníkom – skrátka vždy, keď sa stretávate v pracovnom kontakte s niekým neznámym, je dôležitý prvý dojem. Na to, aby si ľudia urobili prvý dojem, ľuďom stačí veľmi krátky čas, a preto ich musíte zaujať alebo aspoň neodradiť hneď. 80% úspechu je práve v kvalitnej príprave na stretnutie.

Ako prvý dojem vzniká? Úlohu hrá predovšetkým verbálna a neverbálna komunikácia, štýl a spôsob vyjadrovania. 60% prípravy je venované záležitostiam, ktoré ovplyvňujú výsledok najmenej. Ľudia sa sústredia na produkt, na znalosti, na výsledky a pritom im uniká spôsob, akým sa vyjadrujú a ako vyzerajú. Veľmi málo sa zaoberajú štýlom podania svojej „ponuky“.

Súčasťou dobrej prípravy je taktiež analýza charakteru človeka, s ktorým budete konať. Čo je mu milé, akým spôsobom komunikuje? Nie vždy sa takéto informácie dajú získať vopred, ale snažíte sa o to vôbec? Alebo sa sústredíte iba na to, čo chcete povedať, a akého partnera budete mať proti sebe, vás vlastne veľmi nezaujíma?