Zvyky a spoločenská etiketa v Mexiku

Lacné Letenky

vlajka MexikoMexiko sa pýši mnohými nádhernými plážami a bohatou kultúrnou históriou, preto je obľúbenou turistickou destináciou. Mexická spoločnosť bola postupne ovplyvňovaná americkou populáciou a španielskou kolonizáciou, preto sa vytvorili spojením týchto aspektov unikátne a pestré súbory tradícií a spoločenskej etikety.

Mexičania sú príjemní, súcitní, emotívny a priateľskí ľudia. Rešpektujú orgány a hierarchiu. Oslovujte formálnymi titulmi. Seňor, seňora, doktor atď. Za titulom použite len otcove, teda to druhé priezvisko, keďže Mexičania ich zvyknú mať dve.

Za úctivé sa považuje zdraviť aj personál v bare alebo reštaurácii, predavačov v obchode a používať aspoň niekoľko „nabiflených“ fráz. Určite vám to pomôže a zabezpečíte si tým lepšiu službu od personálu.

Zdravte sa potrasením ruky. Muži sa zvyknú ženám mierne ukloniť. Žena vám môže ponúknuť aj jeden bozk a muž objatie.

Mexičania stoja pri konverzácii pomerne blízko seba a navzájom sa chytajú za paže alebo chrbát. Potľapkávanie po chrbte je ale vhodnejšie len medzi mužskými priateľmi a v rodine. Pri kontakte kde máte málo osobného priestoru nikdy neustupujte. Považovalo by sa to urážku a zlú etiketu.

Mali by ste vedieť, že Mexiko je pomerne patriarchálna spoločnosť, a prejav mužnosti  je pomerne rozšírený. Dávajú najavo svoju silu, odvahu a mužnosť. Mexický muži sú známi svojím dvorením k ženám. Niekedy sa vám môže zdať, že ich prejav je sexistický a nevhodný, ale v Mexiku je to prejav obdivu a uznania. Ponižovanie človeka v tejto záležitosti bude chápané ako útok na hrdosť a mužnosť, pretože mužnosť je pre mexických mužov veľmi dôležitá.

MexikoVyvarujte sa verejnej konfrontácii s Mexičanom, je to neúctivé a považované za neslušné správanie sa. Vzťahuje sa to hlavne na to, že správny Mexičan nikdy nestráca vlastnú tvár. Takže priznať sa na verejnosti je neprípustné a považuje sa to za urážku. Konflikty sa riešia v súkromí a dôstojne.

Na návštevu domu Mexičana je vhodné priniesť malý dar, napríklad kvalitnú čokoládu, kvety, upomienkové predmety zo svojej domovskej krajiny. Nikdy nezabúdajte na deti. Vždy im niečo prineste.

Ak ste sa rozhodli priniesť kvety, majte na pamäti, že žltá farba sa spája so smrťou, červená s kúzlami a biele sa spája so zrušením kúziel. Strieborný dar z inej krajiny ako s Mexika, nie je vhodné darovať Mexičanovi, pretože Mexičania sú presvedčení, že ich mexické striebro má najvyššiu kvalitu a týmto darom dáte najavo, že si o tom  myslíte niečo iné.

Na pozvanie je etické meškať 30 minút. Nezačnite stolovať a konzumovať skôr, ako váš hostiteľ. Malý zostatok jedla na tanier dáte najavo, že ste dostatočne nasýtení a spojní.

Napriek všeobecnej bezprostrednosti kladú Mexičania veľký dôraz na spoločenskú úroveň. Chlapci nesmú do školy chodiť s dlhými vlasmi, pri najväčšom teple musia mať ponožky a na základných školách a niektorých stredných školách je povinná uniforma.

Etiketa je veľmi prísna pri kontakte medzi chlapcami a dievčatami. Keď má dievča pätnásť, je považované za ženu a vstup do pomyselnej dospelosti sprevádza mohutná oslava, skoro ako svadba. Dostane biele šaty, niekoľkoposchodové tortu, príde stovka hostí. K samostatnosti má však stále ešte veľmi ďaleko. Ak už s niekým chodí , musia byť pri návšteve u partnera stále na očiach, aby nedochádzalo k neprimeranému správaniu sa páriku. Sedia nanajvýš v obývačke. Ak sedia vo svojej izbe, dvere musia zostať otvorené dokorán.