Firemná kultúra alebo do akej firmy sa hodíte

Firemná kultúraFiremná kultúra daného zamestnávateľa bude totiž do veľkej miery ovplyvňovať vašu spokojnosť v zamestnaní a stotožnenie s firmou, v ktorej pracujete.

Čo vlastne je firemná kultúra?

Je to súhrn všetkých faktorov, ktorými sa firma prezentuje zvonka i vo vnútri, sú to hodnoty, ktoré daný zamestnávateľ uznáva a presadzuje a v neposlednom rade aj spôsob, ktorým sa komunikuje na verejnosti, svojim zákazníkom aj svojim zamestnancom.

Ak firma dokáže hodnoty, ktoré uznáva, pomenovať a preniesť do praxe, stáva sa čitateľnou ako pre svoje okolie, tak pre svojich zamestnancov. Ale aj keď firma svoju firemnú kultúru nijako neopisuje alebo nekultivuje, nejakú kultúru a spôsob rokovania a správania vždy má.

Treba podotknúť, že úroveň podnikovej kultúry zamestnávateľov sa vo všeobecnosti zvyšuje. Zamestnávatelia pochopili, že komunikovať so svojimi ľuďmi je rovnako dôležité, ako komunikovať so zákazníkmi, pretože dobrí zamestnanci sú pre nich nenahraditeľná hodnota. A tak sa v mnohých firmách môžete stretnúť s pojmom personálny marketing, ktorý sa snaží práve zamestnancov súčasných aj budúcich informovať o tom, čo je pre danú spoločnosť dôležité, čomu verí, kam mieri a naopak, čo považuje za nezlučiteľné so svojimi cieľmi.

Zamestnávatelia tiež pochopili, že je veľmi dôležitý aj spôsob komunikácie týchto hodnôt. Ukázalo sa napríklad, že prílišné razantné a hlasné presadzovanie a komunikovanie, firemnú kultúru sa v našom kultúrnom prostredí neosvedčilo – ľudia sú alergickí na „proklamácie“ a firma riskuje, že sa vytvorí tzv. tieňová firemná kultúra, v ktorej sa nerešpektovanie týchto hodnôt a pravidiel stáva medzi zamestnancami všeobecne prijateľnou normou.

Mladí vzdelaní ľudia s vlastným názorom na svet, ktorí prichádzajú do firiem, sú pre zamestnávateľa cieľovou skupinou, o ktorú sa veľmi starajú. Preto sa snažia, aby ich firemná kultúra bola pre týchto perspektívnych zamestnancov príťažlivá a aby sa mohli s firmou stotožniť.

Ako ale spoznať, či vám určitá firemná kultúra sedí, alebo nie, ak ste do firmy ešte nenastúpili? Nie všetko, ale všeličo sa dá spoznať už v priebehu výberového konania, ak máte oči otvorené.

Na aké otázky súvisiace s firemnou kultúrou by ste si mali vedieť odpovedať ešte predtým, než sa rozhodnete nastúpiť do nejakého zamestnania?

• Bude vám príjemné prostredie, kde si všetci tykajú / vykajú?
• Vyhovuje vám možnosť improvizovať alebo radšej postupujete podľa presne stanovených pravidiel?
• Chcete si so svojím šéfom vymieňať názor raz ročne pri formálnom hodnotení alebo uvítate skôr prostredie, kde sa nadriadení so svojimi podriadenými stretávajú a pracovné problémy riešia „za pochodu“?
• Ste ochotní rešpektovať obmedzenia týkajúce sa vášho vzhľadu, oblečenia?

A aké sú zdroje informácií, z ktorých sa o firemnej kultúre firmy môžete dozvedieť? Ak spoločnosť má firemný kódex, máte to základné ako na dlani. Práve v ňom sa pokúša definovať, aké má v tejto oblasti ciele a akými spôsobmi sa ich snaží dosiahnuť. Pri osobnom stretnutí potom mnohé napovie samotné správanie súčasných zamestnancov a celková atmosféra firmy, ktorá na vás dýchne už na recepcii.

Nezabudnite sa rozhliadnuť aj po pracovnom prostredí, vybavenie kancelárií, oblečenie zamestnancov – aj to sú vodidlá, ktoré vám pomôžu urobiť si čo najpresnejší obrázok. Dôležité je správne vyhodnotiť, nakoľko k sebe majú blízko firemná kultúra proklamovaná, tá z etického kódexu  a reálna, ktorú vidíte na vlastné oči. Ďalším kúskom do skladačky je samotný priebeh výberového konania. Na všeličo sa môžete vhodnými otázkami opýtať aj personalistu, ktorý ho vedie.

Komunikuje s vami už v tejto fáze otvorene a pravdivo?

Podáva vám dostatok informácií?

Je schopný a ochotný zmeniť zavedený postup počas výberového procesu, ak je to oprávnené a výhodné pre obe strany?

Dáva vám spätnú väzbu v kvalite a kvantite, ktorá vám vyhovuje?

Ak ste si odpovedali na všetky otázky kladne, môžeme vám len gratulovať. Ale aj ak ste našli nejaké „pehy na kráse“ nezabúdajte, že aj u vášho budúceho zamestnávateľa pracujú „len“ ľudia. Dobre sa okolo seba dívajte, ale nesúďte unáhlene. A až do nového zamestnania nastúpite, majte na pamäti, že firemnú kultúru vytvárajú ľudia danej firmy a že ju od tej chvíle tiež reprezentujete. Nie ste ale len jej pasívnym nositeľom, ale môžete ju ovplyvňovať aj meniť.