Japonský jazyk a základná konverzácia v Japonsku

JaponštinaPísaná japončina využíva tri typy znakov. Napriek tomu, že japonský jazyk je úplne odlišný od čínskeho, pôvodné znaky vznikli pred tisíckami rokov práve v Číne. Staré čínske znaky sa nazývajú kandži a pôvodne mali formu obrázku. Postupom času sa obrázky menili a prestávali sa podobať na pôvodné objekty. Dnešné kanji reprezentujú význam slov alebo ich častí. V bežnom živote sa používa asi 2000 znakov kanji. V základnej škole sa deti učia 1006 znakov a na nižšej strednej škole ďalších 939.

Popri kanji Japonci používajú dve sady fonetických znakov, hiraganakatakana. Obidve sady vznikli z kandži. Každá pozostáva zo 46 znakov, ktoré reprezentujú slabiky (väčšinou tvorené samohláskou a spoluhláskou). Hiragana sa spolu s kandži používa na písanie bežných japonských slov. Katakanou sa píšu slová cudzieho pôvodu, cudzie mená, názvy cudzích miest, zvieracie a iné zvuky.

V Japonsku sa hovorí mnohými nárečiami, ktoré sa nazývajú hógen. V rôznych dialektoch sa používajú rôzne pomenovania pre tú istú vec. Líšia sa i prízvukom, intonáciou, koncovkami slovies a prídavných mien. Napriek regionálnym jazykovým odlišnostiam sa Japonci nemajú problém medzi sebou dohovoriť.                                                                                                                                                                                                      

Základné japonské frázy:

1. Základná konverzácia

Dobrý deň: Konnichiwa (こんにちは)

Dobrý večer: Konbanwa (こんばんは)

Ako sa máte?: Gokigen Ikaga Desuka? (ごきげんいかがですか?)

Ďakujem: Arigatou (ありがとう)

Áno / Nie: Hai / Iie (はい/いいえ)

Prepáčte: Gomennasai (ごめんなさい)

Pomoc!: Tasukete! (たすけて!)

Ja som Slovák: Watashi wa Surobakia jin desu (わたしはスロバキアじんです)

Nehovorím po japonsky: Nihongo ga hanasemasen (にほんごがはなせません)

Hovoríte po anglicky?: Eigo wo hanashimasuka? (えいごをはなしますか?)

Hovorím po anglicky: Eigo ga ha nasemasu (えいごがはなせます)

Nerozumiem: Wakarimasen (わかりません)

Rozumiem: Wakarimasu (わかります)

Hovorte pomaly: Yukkuri hanashite kudasai (ゆっくりはなしてください)

Kde je nemocnica?: Byouin ha doko desuka (びょういんはどこですか?)

Kde je pošta?: Yubinkyoku ha doko desuka (ゆうびんきょくはどこですか?)

Kde je reštaurácia?: Resutoran ha doko desuka (レストランはどこですか?)

Kde je telefón?: Denwa ha doko desuka (でんわはどこですか?)

Kde je záchod?: Toire ha doko desuka (トイレはどこですか?)

Chcem kúpiť: Kaitai (かいたい)

Dajte mi ~: ~ wo kudasai (~をください)

Máte ~?: ~ ha arimasuka (~はありますか?)

Čo je to?: Sore ha nan desuka (それはなんですか?)

Koľko (to) stojí?: (Kore ha) ikura desuka ((これは) いくらですか)

 2. Číslovky

0: zero/rei (ぜろ/れい)

1: ichi (いち)

2: ni (に)

3: san (さん)

4: shi/yon (し/よん))

5: go (ご)

6: roku (ろく)

7: shichi/nana (しち/なな)

8: hachi (はち)

9: kyuu (きゅう)

10: juu (じゅう)

20: ni-juu (にじゅう)

100: hyaku (ひゃく)

1,000: sen (せん)

10,000: man (まん)

 3. V reštaurácii

jedálny lístok: menyu (メニュー)

predjedlá: zensai (ぜんさい)

polievka: su-pu (スープ)

hlavné jedlá: shusai (しゅさい)

prílohy: tukeawase (つけあわせ)

dezerty: deza-to (デザート)

ryba: sakana (さかな)

bravčové mäso: buta niku (ぶたにく)

hovädzie mäso: gyu niku (ぎゅうにく)

kuracie mäso: tori niku (とりにく)

soľ: shio (しお)

čierne korenie: kosho (こしょう)

cukor: sato (さとう)

ocot: su (す)

voda: mizu (みず)

víno: wain (ワイン)

pivo: biru (ビール) 

ZDROJ:  Japonské veľvyslanectvo v SR