Ako sa pozdraviť a pri tom vyjadriť aj potešenie zo stretnutia

04_03_5---Shaking-hands_web
Pozdrav musí vyjadrovať radosť zo stretnutia s druhou osobou.

Zdravíme všetkých známych aj tých s ktorými sa poznáme len z videnia.

Zdravíme aj neznámych v neznámom prostredí kde sme sami napríklad vo výťahu, na turistickom chodníku, na chodbe domu, v kupé vlaku, alebo vstupujeme do čakárne u lekára.

Nezdravíme sa cudzím ľuďom v obchodných domoch, na stanici či letisku.

V noci sa cudzím osamelým ľuďom na ulici zásadne nezdravíme.

Pozdrav by mal vždy sprevádzať úsmev inak pôsobí neúprimne. Vždy sa pri pozdrave pozeráme do očí.

Menej spoločensky významná osoba zdraví ako prvá.

Muž zdraví ženu ako prvý, podriadený nadriadeného a mladší staršieho.

Prvý zdravý aj ten kto prichádza k skupinke ľudí. V skupinke zdravíme nasledovne: najprv staršie osoby a ženy, potom mladšie ženy a nakoniec mužov. Najprv zdravíme cudzích potom našich priateľov.

Na pracovisku zdraví podriadený nadriadeného ako prvý bez ohľadu na pohlavie. Ak je však šéf galantný pozdraví ženu prvý.

Ak sa však obávate „trapasov“ pozdravte vždy ako prvý.

Žena môže tiež pozdraviť ako prvá ale muž sa musí snažiť pri najbližšom stretnutí jeho spomalenú pohotovosť napraviť a predbehnúť ju.

Keď do kancelárie vstúpi nadriadený, mali by podriadení vstať. Pri častých vstupoch nadriadených do kancelárie, podriadení už nemusia vstávať, stačí ak dajú najavo zodvihnutím hlavy alebo kývnutím hlavy že jeho prítomnosť registrujú.

Podanie ruky sprevádza pozdrav už od čias našich dávnych predkov. Vtedy to naznačovalo že v rukách nemajú zbraň a prichádzajú v priateľstve.

Stisk ruky má byť pevný a krátky – maximálne jednu sekundu a samozrejme ho sprevádza úsmev.

Sprievodné prejavy pri podávaní ruky ako potľapkávanie po ramene, stisk predlaktia druhou rukou alebo nekonečné natriasanie ruky sú veľmi nevhodné.

Ruky si nepodávame do kríža alebo cez prekážku.

Ruky majú byť čisté a suché od potu či vody. Ak sa nám potia ruky noste vo vrecku vreckovku a pred podaním si ruku nenápadne osušte.

Ľudia bez pravej ruky podávajú ruku ľavú a otáčajú ju s prevrátenou dlaňou.

Muž pri podávaní ruky vždy stojí a má zapnuté sako. Stojí vzpriamene nie v nejakom polostoji či polosede.

Nepodávame ruky v sadre a v rukaviciach.

Ženy môžu podávať ruky aj v sede a v rukaviciach ak sú súčasťou kostýmu. Vonku nie je nutné aby si žena dala dole pletené alebo kožené rukavice. Ak sa však žena stretne s rovnako významnou alebo významnejšou ženou je vhodné aby sa postavila. Ak si staršia alebo významnejšie žena dá pri pozdrave dole rukavicu, mladšia žena si dá rukavicu tiež dole.

Spoločensky významnejší ľudia podávajú ruky prví. Žene by sme mali nechať čas a vyčkať kým nám ponúkne ruku. Nadriadený na pracovisku podáva ruku prvý aj ženám a starším mužom.

Pri pozdrave vytiahneme ruky z vrecká a vyberieme cigaretu z úst.

Ak ste spoločensky významnejšia osoba a ruku nám podá niekto ako prví, nečakajte a hneď mu podajte ruku aj keď je to v rozpore s etiketou. Preukážte svoju profesionalitu a pri vhodnej chvíli mu taktne vysvetlite čo sa stalo a kde urobil chybu.

Pri príchode na spoločenskú akciu sa najprv pozdravíme s hostiteľom, potom s ostatnými účastníkmi. Keď muž prichádza na recepciu a jeho žena je tam už prítomná pozdraví ju až ako poslednú. Platí to aj opačne.

Ruku nikdy nepodávame obsluhujúcemu personálu, čašníkom, vrátnikom, chyžným. Nie je to z dôvodu povyšovania sa, ale ich rola je iná, a tak s podávaním ruky nepočítajú. Ak si ale tykáme s čašníkom v našej obľúbenej reštaurácii, ruku mu podáme, pretože sme skôr známi alebo priatelia.

Ruku nepodávame ak dotyčný je, alebo nesie niečo, čo by musel pri podaní ruky odložiť. V tomto prípade môžeme s ospravedlnením a úsmevom odmietnuť.

Pri oneskorenom príchode k stolu, keď všetci už začali jesť, nezdravíme každého zvlášť, ale len hromadne hlavou prikývneme na pozdrav. Samozrejme sa ospravedlníme a sadneme si za stôl.

Ženu môžeme pozdraviť aj pobozkaním ruky. Pozor ale! Ruky sa v skutočnosti nedotkneme. Pery sa zastavia tesne nad rukou. Ak má žena rukavicu, nedáva si ju pri tomto pozdrave dole.

Žena musí rozoznať a vycítiť, kedy jej chce muž pobozkať ruku. Ak muž ponúknutú ruku nestisol, ale len jemne uchopil za konček prstov a otočil ju chrbtom ruky nahor, žena nekladie odpor a podvolí sa mužovmu zámeru. Ruku nikdy nebozkávame na ulici, jedine pred domom pri vítaní, alebo na stanici pri lúčení.

Spoločenské pobozkanie je podobné ako pobozkanie ruky, iba náznakové gesto.

2 thoughts on “Ako sa pozdraviť a pri tom vyjadriť aj potešenie zo stretnutia”

Comments are closed.