Ako sa predstaviť a nepokaziť pri tom prvý dojem

businessman
Muž sa predstavuje žene ako prvý nato sa predstaví žena mužovi.

Hostiteľ predstavuje muža žene až potom ženu mužovi. Pozor: Po predstavení podáva ruku vždy významnejšia osoba ako prvá.

Zoznamovanie by mal vždy sprevádzať úsmev.

Pri predstavení vyslovíme zreteľne svoje meno. Meno vyslovujeme dôrazne a zreteľne aby bolo dobre porozumené. Predstavujeme sa celým menom v tvare „meno a priezvisko“. V opačnom tvare sa predstavujú len Maďari.

Ak je naše meno ťažko zrozumiteľné a zapamätovateľné, podáme hneď našu vizitku.

Ak predstavuje tretia osoba uvádza aj tituly. Predstavovaní si hovoria už len meno a priezvisko. K menu pripojíme zdvorilostnú formulu „Teší ma“

Predstavujeme sa vždy v stoji a muži si zapínajú sako

Keď niekto príde do spoločnosti, je úlohou hostiteľa predstaviť osobu ostatným. V malej spoločnosti so štyrmi osobami, môžeme túto osobu predstaviť každému samostatne inak upozorníme spoločnosť že chceme niekoho predstaviť. Predstavený sa ukloní a už len podáva ruky jednotlivým hosťom, pričom sa mu predstavujú.

Hostiteľ predstavuje menej významnú osobu významnejšej.

Pri predstavovaní hostiteľ uvedie nielen meno ale aj stručnú charakteristiku predstavovaného /že je to priateľ zo školy, kolega z roboty, horolezec, vášnivý turista či cestovateľ atď./

V situácií kde je potrebné predstaviť viac osôb naraz, dávame pozor iba pri prvých dvoch troch, potom to už necháme prednosť spontánnosti aby sme sa nedostali do krkolomnej situácie.

Ak sa niekde chcú zoznámiť dva páry, je vhodné aby sa muž menej významného páru predstavil najskôr mužovi potom žene významnejšieho páru a následne predstaví svoju partnerku. Ruku pritom podáva významnejší pár.

Ak osobu predstavuje niekto tretí pripojí aj akademický titul. Ak sa ale predstavuje osoba sama titul neuvádza. Vhodné je predať svoju vizitku.

Ak sa s niekým len letmo pozdravíme nemusíme svoj doprovod predstavovať. Ak sa ale dáme do rozhovoru nie je zdvorilé nepredstaviť svojho partnera či doprovod. Tu doprovod po ustúpi a vyčkáva kým bude predstavený. Predstavenie bude závisieť od toho či sa jedná len o letmý rozhovor alebo o konverzáciu.

Ak je naše meno ťažko zrozumiteľné a zapamätateľné, podáme hneď našu vizitku.

Ak sa poznajú navzájom muži dvoch párov zdravia sa a predstavujú sa nasledovne: Najprv sa pozdravia muži medzi sebou. Potom menej významný muž predstaví svoju partnerku. Žena významnejšieho páru jej podá ruku, na to predstaví významnejší muž svoju partnerku, ktorá podá ruku menej významnému mužovi a súčasne si jeho partnerka podáva ruku významnejšiemu mužovi.

Ak sa poznajú ženy dvoch párov, postup pri zoznamovaní je rovnaký ako v prípade, kedy sa poznajú muži.

Pri zoznamovaní neopakujeme každému svoje meno s kým si podáme ruku, keď sa zoznamujeme s iným párom.

Ak predstavujeme svoju manželku nehovoríme už jej priezvisko: „Toto je moja žena Barbora“. Ak sa jedná o priateľku povieme jej celé meno.

Ak sa poznajú všetci štyria, pri pozdrave je iniciatíva na najvýznamnejšej osobe, t.j. žene významnejšieho páru.

Žena vo významnej funkcii predstavuje svoj doprovod, začína konverzáciu, prednáša prípitok a v spoločenskom styku predstavuje svojich kolegov a kolegyne, dokonca aj svojho manžela. Tu si musí muž uvedomiť zmenu v spoločenskom postavení partnerky a prispôsobiť sa situácii (predstavte si, ako sa správa princ Philip).