Významnejšie osoby v spoločnosti a v bežnom živote

obama-queen-elizabethOsoby podľa významnosti sa radia: žena, starší, nadriadený.

K nadriadeným zaraďujeme aj obchodných partnerov, klienta alebo hosťa.

Nad všetkými osobami sú však osoby VIP /prezident, minister atď./.

Je dôležité rýchlo a pohotovo identifikovať osoby podľa významnosti.

Ak sa nám vyskytne stret princípov, najlepšie je sa riadiť pevným bodom a tým je žena.
Ženský princíp ustupuje až od úrovne ministra.

Aj keď má žena rovnocenné postavenie s mužom, nezbavuje to muža povinnosti prejavovať prvky galantnosti.

Významnejším osobám prejavujeme česť tým že ich máme vždy po pravej ruke. Do priestorov im neznámych vchádzame prví a do priestorov známych či bežných im dávame prednosť. Predstavujeme im osoby ako prvým a usadzujeme ich na najlepšie a najpohodlnejšie miesta.

Comments are closed.