Významnejšie osoby v spoločnosti a v bežnom živote

Osoby podľa významnosti sa radia: žena, starší, nadriadený. K nadriadeným zaraďujeme aj obchodných partnerov, klienta alebo hosťa. Nad všetkými osobami sú však osoby VIP /prezident, minister atď./. Je dôležité rýchlo a pohotovo identifikovať osoby podľa významnosti. Ak sa nám vyskytne stret princípov, najlepšie je sa riadiť pevným bodom a tým je žena. Ženský princíp ustupuje … Continue reading „Významnejšie osoby v spoločnosti a v bežnom živote“