Ako si pripraviť a predniesť dobrý príhovor alebo prípitok

Príhovor je jeden s dominánt večera, ktorý si väčšina bude pamätať. Preto je vhodné pripraviť príhovor tak, aby sme boli suverénny, vtipní a výstižní. Hneď na začiatku si musíme uvedomiť pri akej príležitosti prednesieme príhovor alebo prípitok. Oslava narodenín, privítanie hosťa, firemný večierok atď. Pri slávnostnom obede alebo večery prednesie príhovor hostiteľ a hlavný hosť. Prvý príhovor prednesie … Continue reading „Ako si pripraviť a predniesť dobrý príhovor alebo prípitok“

Pohreb II. – Ako dlho zachovať smútok

Po pohrebe, rodina a hostia odchádzajú na smútočnú hostinu. Zmyslom hostiny nie je predlžovať traumu rodiny, ale naopak, stretnutie slúži na to, aby sa všetci zmierili so stratou, zaspomínali si na pekné momenty a čím skôr sa vrátili do bežného života. Témy okolo dedičstva a majetku sú tabu. Túto tému necháme na stretnutie s notárom. Kedysi bolo zvykom zachovávať … Continue reading „Pohreb II. – Ako dlho zachovať smútok“

Pohreb I. – Posledná rozlúčka a smútočný prejav

Posledná rozlúčka Keďže smrť blízkeho spôsobuje veľkú duševnú bolesť, organizovaním poslednej rozlúčky by sa mohol ujať priateľ alebo niekto zo širšej rodiny. O prípravu sa postará pohrebná služba, my by sme mali vybrať parte, smútočného oznámenia a zabezpečiť zoznam hostí. Parte posielame čím skôr, aby sa pohrebu mohli zúčastniť aj ľudia zo vzdialenejších miest. Z parte musí byť … Continue reading „Pohreb I. – Posledná rozlúčka a smútočný prejav“

Prvé rande s dievčaťom

Aj na prvej schôdzke platí – Nikdy nemáme druhú šancu  urobiť prvý dojem. Prvá schôdzka je takzvaná sondovacia, preto by sme sa mali prezentovať v čo najlepšom svetle. Dôležitá je hygiena. Zápach potu alebo nevyčistené zuby sú zaručeným prostriedkom odpudiť potenciálneho záujemcu. Oblečenie by sme mali zladiť s prostredím, kde sa bude konať stretnutie. Do kina, pizzerie … Continue reading „Prvé rande s dievčaťom“

Maturita – skúška dospelosti

Maturita, alebo inak skúška dospelosti, sa pokladá za dôležitý moment v živote. Keďže maturita, je hranica medzi pubertou a dospelosťou, očakáva sa od maturantov, aby sa prispôsobili oblečením a správaním nástupu do dospeláckeho života. Samozrejme že prechod nie je jednoduchý, ale niekde sa začať musí. K maturite sa obliekame dôstojne, aby sa odlíšil bežný školský deň od tejto skúšky. … Continue reading „Maturita – skúška dospelosti“