Pohreb I. – Posledná rozlúčka a smútočný prejav

PohrebPosledná rozlúčka

Keďže smrť blízkeho spôsobuje veľkú duševnú bolesť, organizovaním poslednej rozlúčky by sa mohol ujať priateľ alebo niekto zo širšej rodiny.

O prípravu sa postará pohrebná služba, my by sme mali vybrať parte, smútočného oznámenia a zabezpečiť zoznam hostí.

Parte posielame čím skôr, aby sa pohrebu mohli zúčastniť aj ľudia zo vzdialenejších miest.

Z parte musí byť zrejmé, či bude pohreb cirkevný alebo občiansky, či bude telo pochované alebo dané na kremáciu, či uloženie pozostatkov do zeme bude za účasti všetkých hostí, alebo len blízkej rodiny.

Blízkych príbuzným pozveme na smútočnú hostinu pozvánkou v obálke, alebo osobne po pohrebe.

Kvetinovú výzdobu by mali za pomoci pohrebnej služby schváliť najbližší príbuzní. Môže to byť spoločný veniec, alebo kytice. V oboch prípadoch je vhodná stuha, na ktorej bude uvedená rodina, alebo na kyticiach jednotlivci.

Katafalk sa zdobí kvetinami, ktoré sú súčasťou aranžmánu obradnej siene.

Účastníci rozlúčky prinesú kvety, položia ich k rakvy a až potom sa usadia.

Aby sme sa priamo na obrade nestretli s príbuznými, ktorých sme nevideli niekoľko rokov a v sále by bolo nevhodné sa zdraviť a vítať s nimi, zorganizujeme dve hodiny pred obradom ich stretnutie. Pri malom občerstvení sa zvítame, predstavíme nových členov rodiny a vyjadríme úprimnú sústrasť. Potom sa všetci spoločne dôstojne odoberieme na obrad.  

CintorínNajbližšia rodina prichádza do sieni až posledná, keď je už sála zaplnená.

 Smútočný prejav

Súčasťou tradičného obradu, je smútočný príhovor. Prejav môže mať rečník zabezpečený pohrebnou službou, alebo niekto z rodiny, prípadne priateľ.

Profesionálnemu rečníkovi musíme pripraviť mená najbližšej rodiny, ktorá sa lúčia so zosnulým, informácie o jeho živote, profesii, koníkoch, dobrých vlastnostiach, dobrých skutkoch a veľkých úspechoch.

Ak bude hovoriť prejav niekto príbuzný, mal by si reč pripraviť a napísať  pre prípad, že mu v dojatí vypadne pamäť.

Potom sa v obradnej sieni vystavia kondolenčné listiny, kde sa prítomní podpíšu.  

Pri odchode predá pracovník pohrebnej služby tieto listiny rodine.

Ak sa budú pochovávať pozostatky do zeme, potom dávame do hrobu predmety, ktoré ho v živote obklopovali. Napríklad obľúbená kniha, okuliare, pero atď.