Ako si pripraviť a predniesť dobrý príhovor alebo prípitok

Príhovor.Príhovor je jeden s dominánt večera, ktorý si väčšina bude pamätať. Preto je vhodné pripraviť príhovor tak, aby sme boli suverénny, vtipní a výstižní.

Hneď na začiatku si musíme uvedomiť pri akej príležitosti prednesieme príhovor alebo prípitok. Oslava narodenín, privítanie hosťa, firemný večierok atď.

Pri slávnostnom obede alebo večery prednesie príhovor hostiteľ a hlavný hosť. Prvý príhovor prednesie hostiteľ, predstaví hosťa a povie o ňom pár slov a popraje mu príjemný pobyt. Hneď po hostiteľovi alebo až pred dezertom, prednesie príhovor hosť, ktorý sa poďakuje za prijatie a pohostenie. Spomenie ako sa tu dobré cíti a pochváli firmu a podobne.

Aký by mal byť príhovor? Stručný, vtipný, vecný, dôrazný a musí mať pointu. Je vhodné vsunúť zaujímavú alebo kurióznu historku, aby hneď v úvode príhovor upútal pozornosť.

Príhovor by nemal trvať dlhšie ako tri minúty, potom sa zvyšuje riziko, že sa ostatní začnú nudiť. Príhovor je tiež predzvesť tej onej akcie.

Príhovor si síce vopred napíšeme ale nikdy ho nečítame. Naučíme sa ho naspamäť. Hovoríme nahlas, výrazne a zreteľne.

Môžeme si pripraviť do ruky malú kartičku – „ťahák“ s odsekmi alebo začiatočnými slovami. Na kartičku si poznačíme čísla a mená hostí, ktorých budeme predstavovať.

Čo s trémou? Trému najlepšie  zakryjeme svojou dokonalou prípravou. Dôkladne si pripravíme a precvičíme príhovor, aj s gestikuláciou a výrazmi v tvári. Ak bude dobrá odozva z publika a dobre zvládneme úvod príhovoru, tréma postupne opadne a mi sa začneme uvoľňovať.

1 thought on “Ako si pripraviť a predniesť dobrý príhovor alebo prípitok”

  1. „Pri slávnostnom obede alebo večery“ – opravil by som tvrdé y – „…alebo pri večeri“

Comments are closed.