Stručne o čínskej kultúre

cínska kultúraStará čínska civilizácia je jednou z mála civilizácií, ktoré sa vyvíjali vcelku svojbytne a jediná civilizácia v histórii ľudstva, ktorej vývoj nebol nikdy prerušený. Stará čínska kultúra sa zrodila na báze tejto civilizácie, znásobila jej hodnotu a do dnešných dní sa spolu s ňou nepretržite tvorí.

Čínska kaligrafia a maľba sa vždy vzájomne dopĺňali a tvorili neoddeliteľný celok. Obe predstavujú umenie založené na tvorbe čiar. Je to umenie osobitého štýlu, svojské a veľmi jedinečné. Okrem tradičného maliarstva sa v Číne udomácnili a rýchlo vyvíjali aj západné techniky ako olejomaľba, grafika a akvarely. Mnohí maliari kombinujú originálnu čínsku techniku so západnou, čím obohacujú čínske a svetové výtvarné umenie o nové štýly.

Dlhodobú tradíciu majú čínske umelecké remeslá. Je ich veľké množstvo. Prelína a v nich zručnosť a umelecký talent a mnohé z nich sú skutočnou svetovou raritou. Patrí tu predovšetkým rytie do nefrit a emailov, ktoré svojou prepracovanosťou štýlu, jemnosť prepracovania a nevšedné variácie sú vysoko oceňované doma i v zahraničí.

V Číne existuje okolo 300 foriem „miestnych divadiel“, z ktorých najznámejšie je pekingská opera. Vyvinula sa zo starej divadelnej formy nazývanej kchun-čchü, ktorú UNESCO zaradilo v máji 2001 do prvej série na zoznam reprezentatívnych diel orálneho kultúrneho dedičstva ľudstva.

Najstarším reprezentantom čínskej literárnej tvorby je prvá čínska zbierka poézie nazvaná „Kniha piesní“, ktorá pochádza zo 6. st. pred n. l.. V nasledujúcom storočí vznikli ďalšie vynikajúce diela ako básne z dynastie Tchang, lyrické spevy z dynastie Sung, drámy z dynastie Jüan, romány z dynastie Ming a Čching, ktoré prežívajú po stáročia vďaka svojej myšlienkovej bohatosti a originálnemu štýlu. V súčasnej dobe rozkvitá čínska literárna scéna stovkami nových kvetov. Každý rok uzrie svetlo sveta 800 – 1 000 nových románov.

Čínska vláda venuje veľkú pozornosť výstavbe knižníc a múzeí. Na začiatku roku 2002 existovalo v Číne 2 689 knižníc a 1 394 najrôznejších múzeí. Veľkou pozornosťou sa teší aj ochrana kultúrnych pamiatok. V posledných desaťročiach Čína venovala na ochranu kultúrnych pamiatok najviac prostriedkov ako inokedy. Výsledky tejto ochrany a starostlivosti sú viditeľné. V Číne sa nachádza 28 objektov a miest, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V tomto smere zaberá Čína tretie miesto na svete. 

 Najstarším reprezentantom čínskej literárnej tvorby je prvá čínska zbierka poézie nazvaná „Kniha piesní“, ktorá pochádza zo 6. st. pred n. l.. V nasledujúcom storočí vznikli ďalšie vynikajúce diela ako básne z dynastie Tchang, lyrické spevy z dynastie Sung, drámy z dynastie Jüan, romány z dynastie Ming a Čching, ktoré prežívajú po stáročia vďaka svojej myšlienkovej bohatosti a originálnemu štýlu. V súčasnej dobe rozkvitá čínska literárna scéna stovkami nových kvetov. Každý rok uzrie svetlo sveta 800 – 1 000 nových románov.

Čínska vláda venuje veľkú pozornosť výstavbe knižníc a múzeí. Na začiatku roku 2002 existovalo v Číne 2 689 knižníc a 1 394 najrôznejších múzeí. Veľkou pozornosťou sa teší aj ochrana kultúrnych pamiatok. V posledných desaťročiach Čína venovala na ochranu kultúrnych pamiatok najviac prostriedkov ako inokedy. Výsledky tejto ochrany a starostlivosti sú viditeľné. V Číne sa nachádza 28 objektov a miest, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V tomto smere zaberá Čína tretie miesto na svete.

ZDROJ:  Veľvyslanectvo Číny v SR