Cigary a tabak v minulosti

„Cigary nie sú výsadou iba profesionálnych revolucionárov a rodených kapitalistov, ale patria všetkým ľuďom, ktorí vedia vychutnať radosti života.”
JACQUES VERGÉS

„Dal som si záväzok nikdy nefajčiť viac ako jednu cigaru naraz.”
MARK TWAIN

Tabak a cigary pochádzajú z Nového sveta čo je známe od čias, keď Krištof Kolumbus objavil Ameriku.

Pristál 4. novembra 1492 na ostrove San Salvador, odkiaľ si vzal domov tzv. tobagové šúľky na fajčenie, čím sa stal prvým Európanom – milovníkom cigár.

Vyslanci admirála Kolumbusa Rodrigo de Jeres a Luis de Torés pristáli na Kube a podali správu o tom ako „videli veľký počet Indiánov, ktorí mali v rukách malé šúľky dreva, ktoré boli vpichnuté do akéhosi druhu trávy a z ktorých poťahovali podľa svojho zvyku dym”.

Už starí Mayovia v dnešnom Mexiku a Guatemale z kultových príčin používali rastlinu Nicotiana tabacu. Táto rastlina dostala názov po Francázovi Jeanovi Nicotovi, ktorý bol tajomnikom a radcom francúzskeho kráľa a objavil rastlinu pre Európu v rámci svojej misie v kolóniách r. 1560. Avšak už v r. 1541 sa Španielovi Demetriovi Pelaovi podarilo naučiť sa umenie šúľania cigár od jedného z aztéckych náčelníkov a preniesol svoj poznatok na Kubu.

Prvý presnejší popis cigary sa objavil v knihe dominikánskeho mnícha Barholomého de las Casasa v r. 1542 (v knihe Rýchle zničenie Indiánov): „Boli to suché byliny, zabalení do takisto suchého listu, takže vznikol akýsi šúľok. Na jednom konci ho zapália, na druhom poťahujú a vyfukujú dym”. Tieto šúľky, alebo čo to vlastne bolo, nazývali tabaccos.

Na Kube sa cigary volajú takto dodnes. Zaujímavé je, že v jazyku Indiánov Taino – Arawak, objavených Kolumbom – názov cigary bol cohiba. Kubánci na počesť tohto mena nazvali jednu z najprestížnejších značiek cigár práve takto.

Prvá vážna výroba cigár začala v meste Seville v Španielku v r. 1717, keď španielsky panovník Ferdinand VII. mimoriadne podporoval ich produkciu. Tam vlastne vznikla konštrukcia dnešných cigár z troch častí.

Po roku 1790 sa výroba rozšírila ďalej na sever – do Nemecka a do Francúzska. Po tomto sa výroba rozbehla a v roku 1848 sa v Európe predalo 170 miliónov cigár.

Začiatkom 19. storočia na Kube začali vznikať manufaktúry, nové značky a rástol vývoz. V r. 1816 v Havane naložili (podľa štatistík ) 1008 lodí cigarami. Vznikli značky Mi Fama por el orbe Vuelta /1830/, Por Larraňaga /1834/, El Figaro a Punch /1840/ Herrmann Uppman /1844/. V roku 1844 Uppmann a Partagas si nechali patentovať svoje značky.

Každá krajina má svoju cigarovú kultúru a my nebudem inakší, milovníkov cigár je dosť a bude ich viac.

ZDROJ: www.myami.sk