Život na pracovisku

Casual IV.Dobré priateľské vzťahy na pracovisku umocňujú pracovné výkony. Ak sú dobré vzťahy v kolektíve, potom sa jednoduchšie riešia pracovné problémy.

Aby sme mali dobré vzťahy, musíme sa dobre poznať. Každý nový pracovník by mal byť predstavený kolegom, samotným šéfom.

Prvý deň v práci

Keď prichádzame na pracovisko, nezabudne opäť na starý dobrý slogan: Nikdy nemáme druhú šancu urobiť prvý dojem.

Podľa prvého dojmu nás zaradia kolegovia do určitej sociálnej vrstvy. Oblečieme sa tak, ako sa od nás čaká a keď sme si nie istý, radšej sa oblečieme o úroveň vyššie, ako o úroveň nižšie.

Sme skromní a vecní. Ak máme viac skúsenosti ako kolegovia, nedáme to hneď najavo. Príde na to aj náš čas.

Prvý deň prídeme určite načas. Ak prídeme auto a pri vchode je voľné parkovacie miesto, určite tam nezaparkujeme, pretože toto miesto patrí obvykle riaditeľovi.

Na prvej porade sa radšej opýtame, kde si môžeme sadnúť.

Office I.Šéf, alebo gentleman?

Na pracovisku platí etiketa ako všade inde. Teda spoločensky významnejšia je žena a staršia osoba.

Na pracovisku zdraví podriadený nadriadeného ako prvý bez ohľadu na pohlavie. Ak je však šéf galantný pozdraví ženu prvý.

Keď do kancelárie vstúpi nadriadený, mali by podriadení vstať. Pri častých vstupoch nadriadených do kancelárie, podriadení už nemusia vstávať, stačí ak dajú najavo zodvihnutím hlavy alebo kývnutím hlavy že jeho prítomnosť registrujú.

Galantnosť nadriadeného, nikdy neohrozí jeho autoritu.

Nadriadený by v nemal vyžadovať svoje výhody postavenia mimo pracoviska. Nadriadený sa správa ako muž a sekretárka ako žena.

Tykanie na pracovisku

Tykanie navrhuje vždy významnejšia osoba. Tykanie navrhnuté významnejšou osobou nikdy neodmietame. Ak chceme významnejšej osobe vykať aj naďalej, odmietneme tykanie s tým že nám navrhovateľ môže začať tykať, pričom my mu budeme vykať.

Aj keď tykanie navrhuje významnejšia osoba, existuje jediná výnimka: tykanie na pracovisku je len na rozhodnutí nadriadeného či šéfa aj keď je mladší a muž.

Ohľaduplnosť na pracovisku

Vyhýbame sa všetkému čo by nášmu susedovi na pracovisku mohlo vadiť(cesnak, hlučnosť atď.)

obťažovanieZbytočne nerušíme kolegov pri práci. Obmedzujeme súkromné hovory na minimum a keď už, nehovoríme o veľmi osobných záležitostiach.

V kancelárii nefajčíme a na stole si udržujeme poriadok.

Ak jednáme na pracovisku s klientmi, vždy vstaneme a prichádzajúcemu ponúkneme stoličku. Potom sa predstavíme a vypočujeme klienta. Od kolegov sa očakáva diskrétnosť a taktné správanie. Vtedy nie je vhodné vybavovať súkromné hovory, alebo sa baviť o zážitkoch z víkendu.

Zdržíme sa nevhodných poznámok, vtipov, dvojzmyselných narážok a ohováraniu.

Nikoho nediskriminujme. Pozor na sexuálne obťažovanie. Sexuálne obťažovanie sú dotyky, slovné narážky, vtieravé narážky a pohľady.