V Číne nájdete 56 etnických skupín

cínske obyvateľstvoČína je jednotným multi-etnickým štátom s 56 etnickými skupinami. Vzhľadom na to, že väčšina populácie je z etnickej skupiny Han (počtom 91,6 % z celkovej populácie), ďalších 55 etnických skupín sa v Číne tradične nazýva ako národnostná menšina.

Podľa piateho celonárodného populačného sčítania ľudu v roku 2000, národnostné minority, ktoré majú populáciu väčšiu ako 1 milión zahŕňajú 18 etnických skupín: Zhuang-skú, Manchu-skú, Hui-skú, Miao-skú, Uygur-skú, Yi-skú, Tujia-skú, Mongolskú, Tibetskú, Bouyei-skú, Dong-skú, Yao-skú, Kórejskú, Bai-skú, Hani-skú, Li-skú, Kazašskú a Dai-skú. Spomedzi nich má Zhuang-ská etnická skupina najväčšiu populáciu 16,179 miliónov.

17 etnických skupín má populáciu medzi 100 000 a jeden milión vrátane She-skej, Lisu-skej, Gelo-skej, Lahu-skej, Dongxiang-skej, Va-skej, Shui-skej, Naxi-skej, Qiang-skej, Tu-skej, Xibe-skej, Mulam-skej, Kirgižskej, Daur-skej, Jingpo-skej, Salar-skej a Maonan-skej etnickej skupiny.

20 etnických skupín má populáciu medzi 10 000 a 100 000: Blang-ská, Tajik-ská, Pumi-ská, Achang-ská, Nu-ská, Ewenky-ská, Jing-ská, Jino-ská, Deang-ská, Uzbecká, Ruská, Yugur-ská, Boan-ská, Mionba-ská, Oroqen-ská, Drung-ská, Tatárska, Hezhen-ská, Gaoshan-ská (vynímajúc Gaoshanskú etnickú skupiny na Taiwane) a Lhoba-ská. Lhobaská etnická skupina má najmenšiu populáciu – 2 965 príslušníkov.

Hanov možno nájsť vo všetkých častiach krajiny, no najmä na strednom a dolnom toku Žltej rieky, Yangtze rieky, v údoliach Perlovej rieky a na severovýchodnej planine.

55 národnostných menšín i keď len v malom počte je roztrúsených na rozľahlom území a možno ich nájsť na približne 64,3 percentách Číny, hlavne rozptýlených v severných, severovýchodných, severozápadných a juhozápadných pohraničných oblastiach Číny.

Yunnan-ská provincia je domovom viac ako 20. etnických skupín má najširšiu škálu etnických skupín v Číne. Počas dlhej histórie Číny vývoj tejto okolnosti rôznych etnických skupín „žijúcich spolu v jednej oblasti pričom stále žijúcich vo svojich vlastných individuálnych komunitách v špeciálnych oblastiach“ pokračuje v poskytovaní praktických základov pre politický, ekonomický a kultúrny styk medzi Hanmi a rôznymi menšinami i pre fungovanie regionálneho etnicky autonómneho systému.

ZDROJ:  Veľvyslanectvo Číny v SR