Správne stolovanie

Správanie pri jedle sa mení miestom stolovania. Inak sa správame doma, v reštaurácii, na recepcii.Spagety

Pri stole  sedíme vzpriamene, nehrbíme sa nepredkláňame hlavu nad tanier. Ženy sedia len v prvej tretine stoličky a neopierajú sa operadla. Nohy pod stolom sa neprekladajú, ale sú uložené vedľa seba. Ženy dávajú nohy úplne k sebe, muži mierne od seba.

Lakte držíme pri tele. Je veľmi spoločensky neslušné udierať lakťami susedov pri stole. Lakte sa nedotýkajú hranu stolu, ruky s príborom sú nad stolom. 

Medzi chodmi sa ruky môžu opierať o stôl v rozmedzí medzi lakťom a zápästím, ale lakte na stôl nepatria.

Ruky by nemali byť ani na kolenách. Stále by ich malo byť vidieť. Gestikulujeme umiernene a nikdy nie s príborom.

Obrúsok

Látkový obrúsok patrí na kolená, ihneď ako si sadneme za stôl. Ženy si ho rozkladajú len na polovicu a muži celý. V luxusných reštauráciách môže obrúsok ukladať na kolená obsluha.

Ak nám padne na zem, požiadame obsluhu o nový.  Obrúsok slúži na to, aby sme sa nezamazali a na utieranie úst.

Na konci stolovania obrúsok jemne položíme tak, aby fľaky nebolo vidieť.

Papierový servítok si odkladáme na stôl, naľavo od taniera. Na konci stolovania obrúsok uložíme na tanier.

Pečivo

Pečivo si odlamujeme, nie odhryzujeme. Pečivo si zoberieme z košíka a uložíme ho na tanierik naľavo. Odlomíme jeden kúsok  a natrieme maslo. Potom si ho vložíme do úst. Dôležité je, že jedlo, ktoré sa dotklo úst sa už nesmie vrátiť na tanier.

Ako sa jedia exotické jedlá a ako sa správa pri stole,  najlepšie uvidíme vo výbornom, náučnom filme Českej televízie v podaní výborného Ladislava Špačka.                  

 

 


                              

polievka

Polievky

Polievky husté sa servírujú na tanieri a bujón v miske. Ak sa servíruje polievka z misy, tanier nenadvihujeme. Polievku nikdy nefúkame, nechlípeme a lyžicu vkladáme do úst špičkou k sebe.

Rezance pred nabratím nakrájame, aby nevypadávali z lyžice. Misku alebo tanier si k ústam neprikladáme. To sa robí jedine v japonskej reštaurácii.

Polievku nevyjedáme radšej do dna, aby sme nezvonili lyžicou. Tanier nikdy nenakláňame, je to dovolené jedine pri rodinnom stolovaní.

Bujón sa servíruje do šálky s uškom. Poslednú tretinu môžeme vypiť.

Lyžicu z polievky v šálke odkladáme na tanier pod miskou. Lyžica z polievky z taniera ostáva v tanieri.

Poháre

 Poháre s vínom držíme za stopku. Červené vína držíme vyššie za stopku a biele čo najnižšie, aby sme neotepľovali víno.

Pred každým napitím si utrieme ústa, a dojeme sústo v ústach.

Káva a čaj

Kávu a čaj pijeme bez lyžičky v šálke. Cukor si naberáme jedine kliešťami. Pomiešame, ale len opatrne, aby sme s ňou nezvonili. Lyžičku neolizujeme.

Lyžičku dávame do úst, len keď ochutnávame penu z capuccina.káva

Ak sedíme pri stole, šálku s kávou dvíhame bez taniera. Ak však sedíme v kresle, takže prenášame kávu za okraj stola, ľavou rukou berieme so sebou aj tanier.

Špáratko  a vreckovka

Pri dôležitých posedeniach radšej špáratko nepoužívame.

Ak nám treba kýchnuť, odkašľať si alebo vysmrkať nos, včas si pripravíme vreckovku a odkloníme sa k menej významnej osobe. Samozrejme sa ospravedlníme.

Obrúsky slúžia na utieranie úst, nie na smrkanie. Ak stolujeme s Aziatom je nemysliteľné smrkať. Ak sa nám  privodí úporný kašeľ, potom je to dôvod odísť od stolu. Nezabudneme sa ospravedlniť

  .