Som zlý šéf alebo ako byť dobrým šéfom

kolegoviaZlí šéfovia patrí medzi najväčšie prekážky firiem v otázke udržania zamestnancov. Problém navyše býva o to horší, že si títo vedúci pracovníci neuvedomujú, čo robia. Článok preto upozorňuje na to, ako šéfovia nevedomky sabotuje vzájomný rešpekt medzi nadriadenými a podriadenými, ktorý je na udržanie zamestnancov potrebný.

– Obviňovania druhých miesto preberanie zodpovednosti. Nadriadení by zo svojich zlyhaní nemali obviňovať ani podriadených ani iné oddelenie alebo dodávateľa. Vo všetkých prípadoch to zamestnancom vysiela zlý signál.

– Odmietanie včasných rozhodnutia. Manažéri nikdy nechcú svoje rozhodnutia uponáhľať. Niektorí si však myslia, že vyzerajú diskrétne a opatrne, zatiaľ čo zamestnanci sa majú za váhavé a nerozhodné. Zamestnanci chcú, aby ich vodcovia konali.

– Nedôveryhodnosti. Najmä v ťažkých časoch môžu zamestnanci prichádzať za manažérmi so svojimi problémami a obavami. Tieto informácie by si manažéri mali vždy nechať len pre seba.

– Dvojaký meter. Zamestnanci neznášajú dvojaký pravidlá. Manažéri by im mali svojim správaním ísť príkladom, nie mať privilégiá.

– Neuznanie zásluh. Manažéri stále často čakajú na naplánované hodnotenie, aby svojim zamestnancov oznámili, ako oceňujú ich úsilie. Skutočné zdieľanie zásluh však vyžaduje pravidelnú komunikáciu, ako medzi štyrmi očami, tak pred ostatnými.