Osobná rovnováha v zamestnaní a súkromnom živote

PrácaOsobná rovnováha veľmi úzko súvisí s predchádzajúcim témou. Nevyrovnaný človek bude robiť malé pokroky v sebazdokonaľovaní. Ak sa cítite nevyrovnaní alebo máte pocit, že sa taký stav blíži, mali by ste tiež vedieť, prečo sa v ňom nachádzate alebo prečo vám hrozí.

Osobnú rovnováhu možno posudzovať z hľadiska:

• vzťahov s okolím
• úrovne kvalifikácie
• osobnej vyťaženosti

Vzťahy s okolím
Štandardný pracovný deň môžeme rozdeliť na tri časové oblasti: čas strávený v zamestnaní, čas strávený v súkromní a spánok.

Tip: Ak chcete byť dlhodobo vyrovnaní, musíte mať dobré vzťahy s ľuďmi v zamestnaní aj v súkromí!

Aké prejavy má obyčajne nevyrovnaný stav?
• Chodíte do práce s pocitom, že tam zase budú nejakí ľudia čo vás budú oravovať.
• Nevyhovuje vám kolektív, v ktorom pracujete.
• Po práci sa netešíte domov.
• Máte pocit, že práci musíte pravidelne venovať viac času ako bežný pracovný čas, a to na úkor vašej rodiny / voľného času.
K dlhodobej rovnováhe v pracovných aj osobných vzťahoch je možné dospieť sledovaním tzv. morálnych kont.

Príklad: Predstavte si, že vám nadriadený sľúbil finančnú odmenu za to, že sa úspešne realizuje vami riadený projekt. Projekt bol v poriadku a včas ukončený, ale odmenu ste nedostali. Miesto toho vás vedúci vyzval – práve preto, že ste odviedli tak dobrú prácu – aby ste prevzali zodpovednosť za ostatných kolegov, ktorí vykonávajú podobnú prácu ako vy. Vaša mzda však zostáva rovnaká. Pracujete vo firme už rok a to je presne čas, keď máte podľa internej podnikovej smernice nárok na služobné vozidlo. Lenže vy ho nedostanete, pretože firma si v posledných mesiacoch neviedla tak dobre, ako sa čakalo …

Popisovaná situácia je príkladom „ukrajovania“ z vášho morálneho konta, ktoré skôr či neskôr budú mať za následok, že si poviete dosť a začnete si hľadať iné zamestnanie. Rovnaká dynamika existuje aj v súkromných vzťahoch. Pre udržanie dlhodobej osobnej rovnováhy je vhodné, aby ste konali tak, že morálne kontá ľudí, ktorí majú významný vplyv na váš život, zostávajú v strednej polohe. Ak sa dostanete pod mínusovou hranicu – ak ste voči ľuďom permanentne negatívny – vyvolá to konflikt s druhou stranou. Ak budete voči niekomu naopak príliš pozitívny, pravdepodobne si na váš prístup zvykne a dostatočne ho neocení alebo ho dokonca bude zneužívať. Môže to taktiež ovplyvniť jeho úctu a dôveru k vám. Predstavte si napríklad, že budete každý deň chváliť svojho kolegu slovami: „Ty si ale vážne dobrý, si tu medzi nami najlepší.“ Najprv bude tieto slová počúvať veľmi rád, ale neskôr mu zovšednejú a prestane im prikladať význam.

Tip: Ak chcete byť dlhodobo vyrovnaní, snažte sa vo vzťahoch s ľuďmi o vyrovnané morálne kontá!

Kvalifikácia

Druhým predpokladom osobnej rovnováhy je dobrá úroveň kvalifikácie. Sú ľudia, ktorí doštudovali pred tridsiatimi rokmi a myslia si, že sú už navždy odborníci v odbore. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa ani na chvíľku nezastavia a horúčkovité si stále dopĺňajú informácie. Čo je zlatá stredná cesta? Tak dvakrát do roka si zhodnoťte, na akej úrovni sú vaše znalosti a vedomosti vzhľadom na to, čo od vás vyžaduje vaša pracovná pozícia. Ak zistíte nedostatky, naplánujte a realizujte zmenu.

Tip: Ak chcete byť dlhodobo vyrovnaní, doplňujete si priebežne znalosti a vedomosť, využívajte novo nadobudnutých vedomostí v praxi a odovzdávajte ich ďalším členom tímu. Signálom, že ste vyrovnaní, môže byť aj to, že vás kolegovia budú považovať za ústretového spolupracovníka, ktorý sa vždy snaží nájsť riešenie.

RelaxOsobná vyťaženosť
Rovnováha medzi výkonom a odpočinkom, ktorá je dôležitá pre vašu výkonnosť, dosiahnete reguláciou pracovného režimu. Zvlášť v období väčšej záťaže je dôležité systém upraviť. Ak to neurobíte, po nejakom čase sa zníži vaša výkonnosť a schopnosť čeliť psychicky náročným situáciám. Preťaženosť má taktiež negatívny vplyv na vzťahy a schopnosť vstrebávať nové vedomosti a zručnosti.

Ak vás situácia núti intenzívnejšie pracovať, oddýchnite si hneď, ako je to možné. Nepúšťajte sa hneď do ďalšej práce, aj keď je dôležitá. Štatistiky ukazujú, že ľudia, ktorí tvrdia, že si nemôžu odpočinúť, pretože im to nedovolí situácia, sú z dlhodobého pohľadu oveľa menej efektívny ako ľudia, ktorí si pravidelne doprajú byt len krátky odpočinok.

Čas aj spôsob odpočinku je u každého individuálny. Dôležité v tejto súvislosti je si uvedomiť, aká činnosť je pre vás odpočinková. Niekto rád športuje, niekto len pasívne odpočíva.

Tip: Ak chcete byť dlhodobo vyrovnaní, kompenzujte pravidelne svoj pracovný výkon kvalitným odpočinkom. Nenechajte sa „prevalcovať“!