Promócie – Gaudeamus igitur

promocieNa promócie pozývame rodičov, širšie príbuzenstvo a priateľov.

Promócie sú jednou s najvzácnejších udalostí v živote jedinca. Oblečenie preto volíme čo najslávnostnejšie a konzervatívne. To znamená čierny oblek, biela košeľa a čierne šnurovacie topánky.

Promočný obrad pôsobí veľmi archaicky,  preto je na zváženie prítomnosť najmenších detí v aule.

Ceremoniál začína príchodom absolventom, po nich nasledujú akademickí hodnostári v talároch. Dvaja najvýznamnejší dekan fakulty a rektor vysokej školy. Potom nasleduje ceremoniál, v ktorom absolventi zložia sľub na žezlo fakulty a preberú si diplom.

Hostia počas ceremoniálu sedia a vstanú iba pri čítaní sľubu.

Po skončení ceremoniálu a sľubu, opúšťa ako prvý aulu za sprievodu vysokoškolskej hymny Gaudeamus igitur rektor, potom dekan a ostatní akademickí hodnostári. Za nimi idú absolventi.

Absolventovi gratulujeme a predávame kvety až po východe z auly.

Nakoľko rodičia absolventa, alebo sám absolvent zvyknú pozývať hostí na obed. Tu je vhodná doba na predanie darov absolventovi k promócii.

Darujeme hodinky, dovolenku, encyklopédiu z jeho oboru, kvalitné plniace pero alebo môžeme zvoliť finančný dar.

2 thoughts on “Promócie – Gaudeamus igitur”

  1. … článok by aj mohol byť – ale vo vybranom slove urobiť hrúbku je …
    …POZ . VAŤ hostí na obed…

    1. Drahá Elena, je diskutabilné či sa jedná o chybu a je zrejmé že sa nejedná o hrúbku. A drahý autor,v bode keď tvrdíme „Rodičia absolventa, alebo sám absolvent“ už nereferujeme nasledujúcim slovesom k rodičom ale k absolventovi, teda použijeme „zvykne“ miesto „zvyknú“.

Comments are closed.