Promócie – Gaudeamus igitur

Na promócie pozývame rodičov, širšie príbuzenstvo a priateľov. Promócie sú jednou s najvzácnejších udalostí v živote jedinca. Oblečenie preto volíme čo najslávnostnejšie a konzervatívne. To znamená čierny oblek, biela košeľa a čierne šnurovacie topánky. Promočný obrad pôsobí veľmi archaicky,  preto je na zváženie prítomnosť najmenších detí v aule. Ceremoniál začína príchodom absolventom, po nich nasledujú akademickí hodnostári v talároch. Dvaja najvýznamnejší dekan … Continue reading „Promócie – Gaudeamus igitur“