Pracovný pohovor 1. – Príprava na príjímací pohovor

PD*30837634Predpokladá sa, že máte aspoň základné informácie o spoločnosti, v ktorej sa daná pozícia nachádza. Ak preukážete viac než len povrchné znalosti o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto, potvrdí to vašu motiváciu a váš záujem. Tieto informácie by vám potom mali pomôcť na pohovore klásť kvalifikované otázky.

Kde zistíte viac
• Internet
• Noviny, časopisy, letáky, výročné správy …
• Televízia, rozhlas
• Osobné referencie

Aké informácie z webových stránok firmy sú pre vás relevantné
• História spoločnosti
• Organizačná štruktúra
• Výročné správy
• Tlačové správy
• Aktuality
• Informácie o produktoch a službách

Tip: Zhodnoťte si pre seba, ako na vás internetové stránky pôsobia. Sú stručné, faktické? Graficky zaujímavé? Sú aktuálne? Firemné webové stránky sú vizitkou spoločnosti a odrážajú firemnú kultúru.

Pripravte si otázky
Vaše otázky by sa mali týkať ako spoločnosti, tak pozície, o ktorú sa uchádzate. Nakoľko budú inteligentné, závisí práve na informáciách, ktoré si dokážete dopredu zohnať.

• Jedná sa o novo vytvorenú pozíciu?
• Ak je pozícia obsadzovaná znovu, z akého dôvodu sa uvoľnila?
• Aké sú kľúčové kritériá úspešnej práce na tejto pozícii?
• Aké sú pre túto pozíciu právomoci a zodpovednosti?
• Aké sú možnosti postupu a vzdelávania?
• Ako pre túto pozíciu prebieha hodnotenie?
• Kedy je predpokladaný nástup?

Poznámka: Nebýva zvykom hovoriť o plate v prvom kole ústnych pohovorov. Dozviete sa ale najskôr, ako vo firme všeobecne funguje systém ohodnocovania (mesačné / kvartálne / ročné odmeny, nefinančné benefity atď.).

Naplánujte si celý deň
• Overili ste si časovú náročnosť dopravy na miesto konania pohovoru?
• Viete, v ktorej časti ulice sa sídlo firmy nachádza? Niektoré ulice sú veľmi dlhé …
• Ak pôjdete z iného mesta, mienite prespať v mieste konania pohovoru?
• Ste pripravení na eventualitu, že sa počas cesty môžete zašpiniť alebo si poškodiť odev?
• Máte so sebou všetky potrebné materiály vrátane kontaktov?
• Potrebujete sa pred pohovorom najesť alebo dať kávu? Dobre zvážte, v akom podniku. Oblečenie nasiaknuté cigaretovým dymom vám body nepridá.
• Máte so sebou niečo malé na zahnanie hladu? Nezabúdame na pitie? (Ale niečo „ostrejšie“ na uvoľnenie sa neodporúča).
• Máte so sebou žuvačku? Ak pred pohovorom niečo zjete, je potrebné si potom osviežiť dych. Žuvačku ale zahoďte ešte pred vchodom do budovy.
• Nenaplánoval ste si ďalšie aktivity príliš skoro po predpokladanom konci pohovoru?
• Máte nabitý mobilný telefón?

Príďte VČAS – naplánujte si cestu tak, aby ste aj v prípade komplikácií dorazili včas. Na recepcii personálnej agentúry / firmy by ste mali byť 5 minút pred začiatkom pohovoru. Nepodceňujte rozsiahle kancelárske komplexy. Kým dorazíte z centrálnej recepcie do firemnej, môže ubehnúť aj 10 minút.