Životopis 3. – Ako si pripraviť sprievodný list k životopisu

Sprievodný list by mal oznámiť v súlade so spoločenskou etiketou, prečo práve vy ste tým vhodným človekom, ktorého by firma mala prijať. Dobre napísaný sprievodný list vzbudí u personalistu záujem poznať vás osobne. Môžete v ňom uviesť to, čo sa do CV nehodí.

Úvod – Prečo píšem
Hneď v úvode listu prejdite k veci, vynechajte zdvorilostné frázy. Personalisti sú zaneprázdnení a potrebujú sa hneď dozvedieť, prečo sa na nich obraciate. Špecifikujte, aká pozícia vás zaujala, o akú prácu máte záujem. Je potrebné byť konkrétny. Nepíšte, že „hľadáte akúkoľvek zaujímavú pozíciu zodpovedajúcu vašim skúsenostiam“. Personalista nemá čas ani chuť pre vás pozíciu vymýšľať.

Jadro oznámenia – Prečo som vhodný kandidát
• Táto časť listu by mala dať potenciálnemu zamestnávateľovi odpoveď na otázku: Prečo by som mal prijať práve tohto človeka? Čo vás pre danú pozíciu predurčuje, prečo sa na ňu hodíte?
• Ukážte, že váš profesijný profil korešponduje s požiadavkami kladenými na pracovnú pozíciu a že spĺňate všetky kritériá. Nevymenovávajte všetko ako v resumé, uveďte skôr príklady svojich pracovných schopností a úspechov. Preukážte znalosť firmy či odboru, kde by ste chceli pracovať. Demonštrujte svoj potenciál: zmieňte znalosť trhu či odbornej problematiky alebo to, že vypracujte sieť významných kontaktov. Náčrtnite svoj profesijný zámer, ak ste tak už neurobili v samotnom CV.
• Zamerajte sa skôr na to, čo vy môžete urobiť pre firmu, ako na to, čo ona môže ponúknuť vám.
• Môžete tiež podrobnejšie vysvetliť niektoré okolnosti vášho profesijného vývoja, na ktoré nie je miesto vo vašom CV. Nerozpisujte sa ale príliš, vyhnite sa tomu, že váš list nedočítajú.

Záver – Výzva na akciu
Pamätajte na cieľ sprievodného listu. Nikdy nezabudnite požiadať o interview. Napíšte, kedy a ako je možné vás kontaktovať. Napíšte svoje meno a ak list posielate poštou, vlastnoručne ho podpíšte.

Aké sú druhy sprievodných listov
1.Reagujete na vypísané výberové konanie
Listom teda budete hlavne oznamovať váš záujem o danú pozíciu a dôvody, prečo ste práve vy tými správnymi kandidátmi.
2.Oslovujete firmu „naslepo“
Nereagujete na konkrétnu pozíciu, ale firme listom ponúknete svoje schopnosti, oznámite predstavu, čo by ste chceli robiť, a požiadate o interview. Je lepšie, ak list adresujeme konkrétnej osobe.
3.Dostali ste tip od známeho
V liste uvediete zdroj, od ktorého ste sa o možnosti pracovného uplatnenia dozvedeli. Inak list bude podobný tomu predchádzajúcemu (pozri bod 2).

Pár dobrých tipov
• Obsah musí zaujať, vyvarujte sa klišé. Hneď prvý odsek by mal obsahovať konkrétny dôvod, prečo píšete, a vzbudiť pozornosť adresáta.
• Pre každú pracovnú ponuku, o ktorú usilujete, napíšte originálny sprievodný list. Jeho obsah zostavte na mieru danej firme a danej pozície.
• Text by mal byť stručný a jasný. V každom prípade bez pravopisných chýb. Pozor na preklepy!
• Nebuďte familiárny ani vtieraví. Buďte sebavedomie, ale nie arogantne. Nebuďte negatívny.
• Adresujte list pokiaľ možno konkrétnej osobe.
• Záujem o seba zvýšite, ak v sprievodnom liste zmienite osobu, ktorú váš potenciálny zamestnávateľ pozná.
• Než list odošlete, prečítajte si ho očami zamestnávateľa.