Pracovný pohovor 2. – Osobný prejav o nás veľa napovie

obama hovoríKúpa novej kravaty, nový účes alebo niekoľko návštev u vizážistu vám komplexnú zmenu vášho pôsobenia k lepšiemu nezabezpečí. Imidž chápeme ako celok zložený z rôznych prejavov vašej osobnosti a zmeny musia byť premietnuté do každej z nich.

Správny štýl komunikácie, spoločenská obratnosť a náležité vystupovanie sú ďalšími dôležitými faktormi zvyšujúcimi vašu „konkurenčnú výhodu“. Ak sa niekto dokáže obratne vyjadrovať a byť nenásilne úctivý, jeho okolie na to pozitívne reaguje.

Kultúra a celková úroveň hovoreného prejavu o nás vypovedá viac, než by sme si priali. Svojím oblečením zapôsobíte na prvý pohľad, svojou rečou na prvé počutie. Bohužiaľ často spôsob verbálneho prejavu ľudí nekorešponduje s tým, ako sú oblečení, aké majú auto alebo profesijnú pozíciu. Pritom je spoločensky žiaduce a v našom vlastnom záujme, aby vonkajší vzhľad bol v súlade s rečovým prejavom aj celkovým vystupovaním.

V poslednej dobe si riaditelia aj manažéri veľkých prestížnych firiem uvedomujú, že oni aj ich zamestnanci reprezentujú firmu nielen príjemným zovňajškom, ale aj spôsobom reči. Zvyšuje sa záujem o kurzy kultivujúcich jazykový prejav. Ten sa taktiež stále častejšie posudzuje pri prijímacom konaní na pozície, kde je komunikácia súčasťou náplne práce.

Zlepšenie hovoreného prejavu dosiahnete trpezlivým tréningom. Je to ako s hrou na hudobný nástroj alebo závodným športom. Ak máte teda skutočný záujem na sebe pracovať aj v tomto smere, poobzerajte sa po kvalitnom kurze rétoriky vedenom jazykovo vzdelaným odborníkom, ktorý má nielen teoretické vedomosti, ale aj prehľad o jazykových nárokoch v jednotlivých odboroch činnosti.