Životopis 2. – Ako správne napísať životopis – CV a dodržať etiketu

Osobné údaje
• Napíšte meno a priezvisko, kontaktnú adresu, telefonické spojenie, adresu svojho e-mailu.
• Je zvykom uvádzať taktiež dátum narodenia, prípadne národnosť, ak je iná ako slovenská. Niekto pripája aj rodinný stav a počet detí. Tieto údaje však nie sú povinné, a ak nechcete, neuvádzajte ich.
• V žiadnom prípade nepíšte nič o svojich rodičoch ani súrodencoch, nepopisujte ich vzdelanie ani pracovnú kariéru: CV sa týka vás. Zdržte sa tiež oznámení ako „v roku 1993 sa nám narodili krásne dvojčatá“.

Vzdelanie
• Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie: názov školy, odbor štúdia, získaný titul, rok dokončenia.
• Potom vypíšte ostatné formy štúdia, ktoré ste absolvovali. Uveďte vždy názov inštitúcie, ktorá vzdelávanie organizovala, čas jeho konania aj trvania, a prípadne či štúdium bolo zakončené skúškou.
• Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladaný čas jej ukončenie.
• Túto časť je taktiež možné zaradiť až za sekciu Prax. Čerství absolventi však uvádzajú vždy zoznam štúdia pred prípadnými praktickými skúsenosťami.

Prax / Pracovné skúsenosti
• Táto časť CV je jednou z najdôležitejších! Zoraďte si jednotlivé pracovné pozície chronologicky od súčasnosti do minulosti.
• Pre každého zamestnávateľa uveďte názov firmy a názov pracovnej pozície, ktorú ste zastávali. U jednotlivých pozícií napíšte rok nástupu a odchodu.
• Popíšte svoju činnosť v každej pozícii.
• CV bude pôsobiť oveľa lepšie, ak uvediete niektoré konkrétne údaje, ako napríklad počet ľudí v tíme, veľkosť úspor, dosiahnutý obrat z vášho predaja, počet získaných zákazníkov, percentá zvýšenia zisku …

Ďalšie schopnosti
• V tejto časti je vhodné zhrnúť vaše schopnosti a znalosti, jazykové, ale aj iné. Môžete spomenúť aj niektoré osobnostné charakteristiky. Vyberte to, čo by sa vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi mohlo zdať prínosné.
• Vymenujte ďalšie výrazné pracovné úspechy, zahraničné stáže alebo konferencie, ktorých ste sa zúčastnili, vedecké práce alebo publikačné činnosti, rôzne ocenenia, ale aj svoje hobby, ak usúdite, že by mohli zaujať.