Prejavy / preslovy / príhovory v rodinnom a priateľskom kruhu * Priateľove 70. narodeniny

Príhovor / prípitok k 70. narodeninám priateľa

Milý Jozef!

Srdečné blahoželanie k tvojim 70. narodeninám! Podľa kalendára si sedemdesiatnik, ale telesne aj duševne si určite oveľa mladší. Pre veľa ľudí naďalej zostávaš svetlým vzorom disciplíny, idealizmu a umenia žiť.

Tvoj život je slávny a tvoja vitalita obdivuhodná. Keby sme ťa Jozef  Karle, mohli klonovať, mali by sme lepší svet. Tvoja rodina na teba môže byť naozaj hrdá. Tvoji priatelia oceňujú tvoju spoľahlivosť a ochotu pomáhať, rovnako ako tvoj úsudok a toleranciu pri výmene názorov.

Milý Jozef, potrebujeme tvoje vedomosti profesora, skúsenosti prezidenta a tvoj rozhľad  
podnikateľa. Milý priateľ, ty vieš, že vyznávame zdravý egoizmus, preto sme tvoju veľkolepú tvorivosť a strhujúci rozmach vedy pre ďalšie desaťročie už zakalkulovali. Pripíjam na teba s ostatnými spolurečníkmi a so všetkými hosťami na tvoje zdravie.

Ad multos annos!

ZDROJ: www.zbynekmlcoch.cz