Osem ciest k lepšiemu vodcovstvu a vedeniu firmy

riaditelČo môžete urobiť pre to, aby ste boli čo najlepšími vodcami?

– Pomocou kompetentnosti budujte účel. Kompetentnosť znamená robiť veci správne a v správny čas. Ak dokážete svoju víziu a účel podporiť kompetentnosťou, môžete prenášať povestné hory. Sústreďte sa preto každý deň na to, čo potrebujete pre budovanie svojej vízie.

– Pomocou zodpovednosti presadzujme dôveru. Dôvera patrí medzi základné predpoklady úspešného vodcovstva. Keď sa teda niečo nepodarí, mali by ste dokázať prijať zodpovednosť a zabezpečiť nápravu.

– Pomocou otvorenosti vytvárajte integritu. Otvorenosť vyžaduje úprimnosť a nestrannosť. Jej výsledok – integrita – je potom ďalším zo základných predpokladov úspešného výkonu vodcovské úlohy. Položte si preto otázku, čo budete robiť v najbližšej dobe, aby ste zlepšili svoju otvorenosť.

– Pomocou jazyka podporujte vzťahy. Schopnosť komunikovať je kľúčom k vytváraniu produktívnych vzťahov. Vaše slová inšpirujú alebo odrádzajú, zraňujú alebo pomáhajú, rozdeľujú alebo spájajú, spôsobujú strach alebo dávajú nádej. Premýšľajte teda o tom, ako pomocou komunikácie dokážete motivovať.

– Pomocou hodnôt budujte komunitu. Jasné hodnoty vám pomôžu vybudovať vo firme silnejšie komunitu. Zvážte, čo môžete povedať a urobiť, aby ste odovzdali svoje hodnoty svojim nasledovníkom.

– Pomocou perspektívy Dosahujte rovnováhy. Čerstvá perspektíva – a rovnováha, ktorú vytvára – povzbudzuje pocit prísľubu, lepšieho života a ďalšieho vývoja. Poučte sa z minulých zlyhaní, aby ste nerobili rovnaké chyby.

– Pomocou moci získavajte vplyv. Tiež moc patrí medzi základné vodcovské predpoklady. Bez nej nemožno viesť efektívne. Dobrý vodca sa pred mocou neschováva ani ju nezneužíva.

– Pomocou pokory inšpirujte k autenticite. Pokora patria medzi vlastnosti, ktoré nemožno vynútiť. Mala by byť prirodzenou súčasťou vodcovského správania. Nájdite si napríklad vzor, ktorý vás bude inšpirovať, aby ste boli autentickejším vodcom.