Reč tela – Neverbálna komunikácia

reč tela ,Iste aj vy posudzujete ľudí nielen podľa obsahu ich reči, ale aj na základe zmyslových vnemov a signálov. To je neverbálna alebo mimoslovná komunikácia. Stačí, aby sa človek obliekol do nevhodných šiat, alebo sa na vás zaškeril a nepriaznivý dojem je tu. Ohodnotíte ho negatívne skôr, ako povie slovo. Vaše hodnotenie môže byť unáhlené, ale to nič nemení na skutočnosti, že je prirodzené.

Neverbálna komunikácia je popri psychológii farieb najzaujímavejší predmet skúmania v problematike osobného image. Ak zvládnete pravidlá neverbálnej komunikácie, máte na svojej strane jedného z najmocnejších pomocníkov. Ich znalosť vám umožní získavať informácie o ľuďoch na základe signálov, ktoré k vám vysielajú a dostať pod svoju kontrolu signály, ktoré vysielate vy.

Tip: Pri posudzovaní neverbálnej komunikácie ľudí nebuďte ortodoxní: berte do úvahy aj okolnosti ako zdravotný stav osoby, ktorú sledujete, prostredie, v ktorom ste sa stretli, momentálnu situáciu a pod Ak si niekto mne špičku nosa, môže to podľa pravidiel neverbálne komunikácie znamenať, že je neistý. Ale čo keď ho proste len niečo uhryzlo a teraz ho svrbí hojace sa miesto?

Rôzne gestá s popisom, čo vyjadrujú. 

Signál mám záujem 

naklonená hlava na strane
ukazovák smerujúci k uchu
hladenie, škrabanie na chrbte nosa
hladenie po brade 

zaujatie , pozornosť, záujem, zamyslenie sa, zvedavosť, pozornosť
 
Signál nemám záujem 

pohľad do stropu
masírovanie čela
hranie si sa šperky
kreslenie si na papier

neprítomnosť, nezáujem, únava, nesústredenosť, neprítomnosť, snaha o ukončenie, neúčasť
 
Signál som v opozícii 

posadenie v čele stola
hlava mierne predklonená
okuliare v ústach
vztýčený ukazovák
privieranie očí
obe ruky vo vreckách

autorita, nadradenosť, útok – pasívny nesúhlas, pokarhanie, neľúbosť, príprava na útočenie, pohŕdanie, opovrhnutie