Nový zamestnanec v starom tíme

Nový človek v starom tíme

Prichádzať ako nový zamestnanec na pracovisko, ktoré v posledných rokoch zasiahlo prepúšťanie a krátenie rozpočtov, nie je ľahké. Aj keď firmy začínajú znovu naberať, zamestnanci sa stále cítia neisto a novo prichádzajúcich sa môžu obávať.

Ako sa potom má nový zamestnanec správať, keď síce získal prácu svojich snov, ale čakajú ho kolegovia, ktorých morálka je na bode mrazu? V prvom rade by nemal podliehať rovnakej úzkosti ako ostatní zamestnanci. Mal by ísť dopredu a neobzerať sa za zlými časmi.

Najdôležitejšie je zachovať pozitívny prístup

Demoralizovaní zamestnanci môžu byť rozdelení na niekoľko skupín, novo prichádzajúci by sa však nemali pridávať k žiadnej z nich. Mali by sa snažiť zostať mimo konflikty a neprepadnúť negatívnemu mysleniu. Pomôcť im môže, keď ponúknu pomocnú ruku a dajú kolegom najavo, že sú tu, aby im uľahčili prácu.

Počiatočná nedôvera by nemala odradiť.

Ak má nový zamestnanec problémy so zapadnutím, mal by si hľadať mentora, skúsenejšieho kolegu, ktorý mu pomôže. Oplatí sa tiež udržať pozitívny prístup. Môže trvať mesiace, než sa plne zorientuje a vytvoríte si vzťahy s ostatnými.

Zdroj: HR News / www.jobs.cz