Ako prijať kritiku a ako na ňu reagovať

Ako na nečakanú kritiku

Prijať akúkoľvek kritiku je ťažké. Najnáročnejšie je to však v prípade, keď kritika príde ako prekvapenie  v dôsledku veci, ktorú sme doteraz nevnímali ako nijako problematickú.

Potom máme najväčšiu tendenciu začať sa brániť. Nad týmto fenoménom sa vo svojom blogu na portáli americkej Harvard Business School zamýšľa manažérsky konzultant Peter Bregman.

Práve nečakaná kritika môže byť pre nás veľmi dôležitá. Aby sme ju však dokázali produktívne využiť, potrebujeme plán. Musíme sa naučiť v prvom rade načúvať a neprepadnúť zbytočnej kontraproduktívnej defenzíve. Ako?

Prenesme sa cez svoje pocity

Aj konštruktívna kritika nás môže bolieť, zneistiť, pôsobiť osobne. To všetko si treba pripustiť. Pomenujte si svoje pocity zranenia, rozčúlenie, rozpačitosť, neschopnosti a všetkého ďalšieho, čo na základe kritiky pociťujete. Potom tieto pocity ľahšie odsuniete do pozadia, aby vám nebránili v načúvaní.

Nevnímajte len spôsob oznámenia kritiky

Uvedomte si, že kritika nemusí byť ľahká ani pre človeka, ktorý vám ju oznamuje. Nie každý tiež má potrebné zručnosti, aby kritiku odovzdával správne. To, že niekto nevie kritiku správne podať, však ešte neznamená, že jeho oznámenie pre vás nemá žiadnu hodnotu alebo myšlienku.

Vyvarujte sa okamžitého súhlasu, alebo nesúhlasu

V prvej fáze len prijímajte informácie. Keď sa vedome zbavíte nutkanie k okamžitému zaujatiu stanoviska, získate viac priestoru k načúvanie. Kritika prináša dôležité informácie o tom, ako vás druhí vnímajú, a toho by ste mali využiť. Nebojte sa pýtať, chcieť príklady.

Rozhodnite sa, čo urobíte

Až potom, keď budete mať dostatok času, priestoru a informácií, zvážte, ako budete na kritiku reagovať. Niekedy sa rozhodnete svoje správanie zmeniť, niekedy však uvidíte, že je naopak potrebné zmeniť okolie.

Zdroj: HR News / www.jobs.cz