Ako sa zachovať pri prepúšťaní zamestnanca

Čo nehovoriť pri prepúšťaní?

Stretnutie so zamestnancom, ktorému máte oznámiť ukončenie pracovného pomeru, nie je príjemná záležitosť. Či už je dôvodom zlá výkonnosť, alebo zrušenie príslušnej pozície, mali by ste vedieť, čo povedať a o čom naopak mlčať. Riaditeľka stratégií riadenia talentov v rámci medzinárodnej asociácie Human Capital Institute Christine Abbatiellová napríklad hovorí, že ukončenie pracovného pomeru by malo byť „hladké a čisté“. Portál hrtools.com zverejnil desatoro odporúčaní, čo pri prepúšťaní nehovoriť.

1. Neospravedlňujte sa. Aj keď sa prepúšťajúcemu ospravedlníte v dobrej viere, dáte tým najavo, že vaše rozhodnutie prijať ho bolo nesprávne. Nejde o osobnú vec. Radšej povedzte, že by ste si priali, aby situácia bola iná (čo nie je).

2. Nesnažte sa o spoločenskú konverzáciu. Prepúšťanie nie je situácia, kedy by ste mali hovoriť o iných veciach, ako je pracovná výkonnosť prepúšťaného alebo ekonomická situácia firmy.

3. Nezostávajte dlžní vysvetlenie. Predložte prepúšťanému písomné fakty, ktorá objasnia dôvod prepustenia.

4. Nebuďte osobní. Nediskutujte o súkromnom živote prepúšťaného.

5. Neospravedlňujte ani nebráňte svoje kroky. Ste vo fáze, keď rozhodnutie o prepustení už prebehlo. Konštatovanie skutočnosti stačí.

6. Neprejavujte sympatie a vyhnite sa frázam. Aj keď ste sami mohli byť v minulosti prepustení, každá situácia je iná a vašou úlohou nie je situáciu zľahčovať.

7. Neprepadajte emóciám. Bez ohľadu na reakciu prepúšťaného zachovajte profesionalitu.

8. Neklamte. Nesnažte sa niektoré veci prikrášľovať, aby ste chránili city prepúšťaného alebo sa vyhli konfrontácii.

9. Nežiadajte zamestnanca, ktorému ste práve oznámili prepustenie, aby pracoval ešte niekoľko dní. Mohli by ste tým ohroziť bezpečnosť firmy.

10. Nerozchádzajte sa v zlom. Snažte sa prepustenému odporučiť ďalšie kariérne možnosti. Nepáľte mosty, pretože sa vaše cesty môžu v budúcnosti znovu stretnúť.

Zdroj: HR News