Distančná vzdialenosť

Zóny odstupu / distančná vzdialenosť – zóna
Ľudia si podľa situácií vytvárajú určité dištančné zóny – odstup v priestore, ktorý zaujímame voči svojmu náprotivku:

Intímna vzdialenosť:
Blízky telesný kontakt do 45 cm. Do tejto blízkosti môžu vstúpiť iba ľudia, ktorých máme radi, ktoré dobre poznáme (manželka, milenka, deti, rodičia).

Porušovanie intímnej zóny – kratšej ako 45 cm dokáže vzbudiť v človeku nevôľu, nervozitu a u niekoho vrcholí strachom u iného až agresiou. Pri porušení intímnej zóny (napríklad v autobuse) dochádza často k dotykom, ktoré sú nežiaduce, nepríjemné. Najskôr človek odvracia tvár, lebo mu je nepríjemné, keď sa k nemu niekto cudzí príliš priblíži. A ak sa už nežiaduci náhodný kontakt prihodí, nemalo by dôjsť ku kontaktu očami!

Osobná vzdialenosť:
Jedná sa o odstup 45 až 120 cm. túto vzdialenosť sa snažíme udržať čistú, dodržiavame ju pri podávaní si rúk alebo pri pozdrave. Do osobnej vzdialenosti patrí aj takzvaná diskrétna zóna. Poznáme ju hlavne z pošty alebo banky. Táto vzdialenosť sa pohybuje medzi 0,5 až 1,0 metra. Táto vzdialenosť sa u nás ale často nevedomky nedodržiava. Mnohokrát si ľudia nevšimnú ani pásku na podlahe, ktorá označuje hranicu diskrétnej zóny.   

Spoločenská vzdialenosť:
Odstup sa pohybuje okolo dvoch až do štyroch metrov. Ide o vyčkávací postup, zaujímajú ho ľudia, ktorí sa nepoznajú, napríklad pri rozhovore medzi viacerými osobami (vhodná pre rokovania a diskusie).

Verejná vzdialenosť:
Tento odstup predstavuje približne 4 metre, a dodržiava sa napríklad pri príhovore medzi prednášajúcim a publikom. Musia upútať na vzdialenosť, ktorá ešte umožňuje, aby bola vidieť celá postava a jej pohyb v priestore.

Aby sme dosiahli pre nás prijateľné vzdialenosti, urobíme jeden alebo viac krokov späť, čo druhému naznačuje – priblížili ste sa príliš …
Počúvajte reč svojho tela, ktoré vydáva aj signály, vzdialenosť proti niektorej osobe nemusí byť vôbec nezaujímavá a nepríjemná, potom vzdialenosť krôčik po krôčiku skracujte.

ZDROJ:  www.chovani.eu

1 thought on “Distančná vzdialenosť”

  1. Dobrý deň,

    chcel by som poradiť, resp. pomôcť s problémom distančnej vzdialenosti pre pultom recepcie hotela.
    Jedná sa o “ stlpiky “ , ktoré ohraničujú priestor vyhradený pre osobu, ktorá si vybavuje obytovanie, resp. platí platobnou kartou.

    Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

    Viliam Živčic

Comments are closed.