Vizitky majme vždy po ruke

visitcardmetalproof
Vizitku dávame osobám, ak s nimi mienime v budúcnosti udržiavať kontakt a vždy, keď máme nezrozumiteľné alebo ťažko zapamätateľné meno. V prípade, že nám niekto dá svoju vizitku, dáme mu tiež našu.

Hosť podáva vizitku ako prvý, hostiteľ ako druhý.

Vizitka by mala byť jednoduchá. Je to znamenie dobrého vkusu a sebavedomia.

Vizitku si prečítame a poznamenáme niečo, z čoho vyplynie, že sme sa oboznámili s jej obsahom.

Kritiku si necháme pre seba. Potom vizitku opatrne a s rešpektom uložíme.

Pri rokovaní by vizitka mala ležať na stole, po jej ukončení vizitku uložíme do náprsnej tašky.
Vizitky by mali byť vždy poruke. Nemôžu byť ochytané, špinavé, pokrčené, so zohnutými rohmi.