Verejné vystupovanie stručne a jasne

HovorcaZoznamy užitočných krokov využívame v živote na rôzne účely. Prečo si teda nevytvoriť zoznam krokov aj pre to, ako sa dobre pripraviť na verejné vystúpenie.

Zaujmite pozitívny postoj. Vytvorte si predstavu o svojom úspechu. Chcete oznámiť niečo hodnotné a podať to dobre. Predvídajte otázky účastníkov, smiech, potlesk apod.. Lepšie sa tak zbavíte pochybností a strachu.

Sústreďte sa na publikum. Nezaoberajte sa príliš sami sebou. Sústreďte sa na to, aby ste poslucháčom pomohli pochopiť a prijať vaše oznámenie. Zapamätajte si, že publikum vás nechce kritizovať.

Pohybujte sa. Poslucháči nechcú počas prezentácie premýšľať, či máte pulz. Svoju reč nečítajte ani nerecitujte, nestojte na mieste. Voľne gestikulujte, pracujte s hlasom.

Buďte vnímaví. Buďte otvorení spätnej väzbe od poslucháčov. Ak zaznamenáte pochybnosti, vysvetlite svoju myšlienku ešte raz. Ak sa poslucháči začnú pozerať na hodinky, zmeňte tempo alebo vložte príbeh, ktorým znova upútate ich pozornosť.

Porozprávajte. Ľudia sa lepšie učia z príbehov ako zo štatistík.

Dbajte na svoj vzhľad. Vkusné profesionálne oblečenie odráža váš rešpekt voči poslucháčom a situáciu. To isté platí pre účes a celkové vystupovanie.

Buďte atypickí. Snažte sa robiť niečo inak ako ostatní hovorcovia.

ZDROJ: www.jobs.cz