Umenie načúvať

Načúvajte a budete vypočutí – Úspechu v profesionálnom živote môže niekedy brániť nedostatočná schopnosť načúvať. Článok preto radí, ako sa v tejto zručnosti zdokonaliť.

Prestaňte robiť viac vecí naraz – Efektívne načúvanie vyžaduje plné sústredenie.

Hľadajte potrebu druhých – Potrebuje ten, kto hovorí, Diablovho advokáta, riešenie alebo len súcitného poslucháča? Ujasnite si jeho potreby a podľa toho upravte svoju reakciu. Neviete, čo chce? Opýtajte sa.

Nesúďte – Vyvarujte sa unáhlených rozhodnutí a konfliktov spôsobených tým, že sa budete sústrediť len na to, čo počujete, bez hlbšej analýzy. Získajte fakty.

Udržujte pozornosť – Ak máte problémy s udržaním pozornosti, získajte ju späť tým, že sa bližšie zameriate na hovorcu. Vnímajte jeho hlas, postoj, farbu očí apod.

Pracujte s rečou tela – Používajte reč tela na posilnenie oznámenia, ktoré počujete. Udržujte očný kontakt, pokyvujte hlavou, Nevrťte sa.

Pýtajte sa – Oveľa viac sa dozviete, ak nahradíte uzavreté otázky otvorenými.

Pozerajte sa a učte sa – Vnímajte viac ako len slová. Všímajte si aj pozície, tempa reči alebo tónu hlasu hovorcov. Pýtajte sa na fakty aj emócie.

Ukážte, že ste počúvali – Na konci rozhovoru ukážte, ako aktívne ste počúvali tým, že zhrniete hlavné oznámenie alebo na ne nadviažete.

ZDROJ: www.educity.cz