Ukazovanie prstom na ľudí, toleruje etiketa možno len deťom do dvoch rokov

prstPrstom ukazujeme na kopec, auto, vežu alebo most, ale nikdy nie na človeka v spoločnosti.

Namiesto ukázania prstom na človeka ho opíšeme ako vyzerá a kde sa nachádza – „ ten vysoký muž na pravo v tom šedom obleku“ a podobne.

Ukazovanie prstom s gestom „poď sem“ je absolútne neprípustné. V arabských krajinách je to dokonca vulgárne gesto. Ak chceme niekoho privolať, urobme to napríklad pohľadom.