Ruka vo vreckách je gesto, ktoré etiketa osobitne špecifikuje

ruka v nahaviciachAk chceme navodiť priateľskú a odľahčenú atmosféru v spoločnosti, môžeme vystupovať s rukou vo vreckách. Platí to však len pri menej formálnych situáciách.

Ruka môže byť vo vreckách nohavíc pri rozhovore s priateľmi (nie však s cudzími, alebo vyššie postavenými osobami), taktiež pri prednáške prednášajúci môže tým uvoľniť kŕčovitosť poslucháčov.

Ruka v nohaviciach sa toleruje aj na vernisáži pri prezeraní obrazov alebo pri počúvaní predslovu.

Pri prejavoch, predstavovaní sa, či podávaní ruky, taktiež pri vstupovaní do miestnosti, pri preberaní ceny a všade tam, kde upútavame zraky ľudí, nemôže byť ruka vo vrecku.

Pozor ale!!! Obe ruky vo vreckách je hrubá neslušnosť.