Sprevádzanie, alebo etiketa na ulici

Ak sprevádzame po ulici významnejšiu osobu teda ženu, nadriadeného alebo klienta ide vždy po pravej strane. Pravá strana je totiž čestnejšia ako ľavá. Toto pravidlo však neplatí vtedy, keď sa pohybujeme v miestach kde by bola komfortnejšia a bezpečnejšia strava ľavá. Potom samozrejme ponúkneme opačnú stranu. Vojak svoju žena sprevádza po je ľavej ruke, aby … Continue reading „Sprevádzanie, alebo etiketa na ulici“