Sprevádzanie, alebo etiketa na ulici

sprevadzanieAk sprevádzame po ulici významnejšiu osobu teda ženu, nadriadeného alebo klienta ide vždy po pravej strane. Pravá strana je totiž čestnejšia ako ľavá. Toto pravidlo však neplatí vtedy, keď sa pohybujeme v miestach kde by bola komfortnejšia a bezpečnejšia strava ľavá. Potom samozrejme ponúkneme opačnú stranu.

Vojak svoju žena sprevádza po je ľavej ruke, aby mohol salutovať.

Žena sa drží muža pri sprevádzaní prstami jemne za biceps. Teda nie je zavesená na mužovom predlaktí celým lakťom.

Muž s dvomi ženami ide v strede aby sa venoval obom dámam. Významnejšia dáma ide teda po mužovej pravici.

Ak idú dvaja muži s jednou ženou, žena ide v strede a významnejší muž po jej pravici.

Ak idú spolu dva páry, ženy idú v strede a muži po stranách. Významnejší pár ide samozrejme vpravo.

Comments are closed.