SMS-ky bežné, tajné a úradné

SMS–ky sa v dnešnej dobe posielajú v obrovskom množstve. V jednej SMS by sme mali vyjadriť o čo nám ide. Z tohto dôvodu sa začali používať skratky. Tie je však nevhodné používať v úradnej korešpondencii. Aj keď sa šetrí slovami mali by sme dodržiavať určitú etiketu korešpondencie. Čítanie cudzích správ je veľmi neslušné, v rozpore … Continue reading „SMS-ky bežné, tajné a úradné“