SMS-ky bežné, tajné a úradné

SMS

SMS–ky sa v dnešnej dobe posielajú v obrovskom množstve. V jednej SMS by sme mali vyjadriť o čo nám ide. Z tohto dôvodu sa začali používať skratky. Tie je však nevhodné používať v úradnej korešpondencii. Aj keď sa šetrí slovami mali by sme dodržiavať určitú etiketu korešpondencie.

Čítanie cudzích správ je veľmi neslušné, v rozpore s etiketou a dokonca protizákonné. Jedná sa tu o porušenie tajomstva dopravovaných správ.

Mobilná a počítačová komunikácia užíva rovnakú ochranu ako klasické dopisy.